Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  working capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 113-118
EN The idea of intensive management of a company lies in constant search of effective sources of financing enterprise economic activity. Working capital should play an important role in this financing. Working capital ought to become a basis for the growth of generated capital, and financial affect not[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 287-302
EN The article concerns working capital and its role in strategy of the company. The factors which create the level of working capital were described. The analysis of working capital in the company from energy sector was also showed. In the last stage the results of the research of the demand for worki[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 6 962--967, CD
PL Celem artykułu było przedstawienie wpływu logistyki na kapitał obrotowy netto. W artykule omówiono najważniejsze pojęcia związek z kapitałem obrotowym. Przedstawiono poszczególne elementy, które wpływają na jego poziom. Opisano jak logistyka wpływa na ogólny poziom kapitału obrotowego. Następnie prz[...]
EN The purpose of the article was to show the impact of logistics on the net working capital. The article discusses the key concepts associated with working capital. Presents the various elements that affect its level. Described as logistics affects the overall level of capital. Then presented its impa[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 369-378
EN The paper presents changes of relations between net working capital management strategy in agricultural enterprises and effectiveness of main factors of production employment as well as efficiency of current assets and liquidity management. Employment of land and labour resources usually occurred to[...]
5
63%
Ekonomia Menedżerska
2008 nr 4 93-113
PL Podstawowym finansowym celem zarządzania płynnością jest kreacja wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł zajmuje się zarządzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacją do wartości przedsiębiorstwa. Realizacja strategii tworzenia wartości odbywa się w warunkach ryzyka i [...]
EN The basic financial purpose of a corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to the realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic fi[...]
6
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł analizuje wpływ zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność w MŚP Malezji pod kątem czynników kontrolnych mierzonych wielkością firmy, dźwignią finansową i wzrostem sprzedaży. Wtórne dane zostały uzyskane z Komisji Firm Malezji, bazy danych dla 66 MŚP w Malezji w latach 2006-2012. W analiz[...]
EN The paper examines the effects of working capital management on Malaysian SMEs profitability within the sight of control factors measured by the size of the firm, leverage, and sales growth. Secondary data was drowned from Companies Commission of Malaysia, database for 66 SMEs in Malaysia for the pe[...]
7
51%
Logistyka
2014 nr 5 1812--1816
PL Przemysł farmaceutyczny jest bardzo unikatowy w zakresie wymogów produkcji i zarządzania jakością. Celem tego opracowania jest zbadanie uwarunkowań prawnych (Dobrej Praktyki Wytwarzania) przy zarządzaniu kapitałem obrotowym w polskim sektorze farmaceutycznym. Opisuje główne zasady i ich wpływ na kap[...]
EN Pharmaceutical industry is very unique in a sense of manufacturing requirements and quality control management. The purpose of this paper is to examine legal environment (Good Manufacturing Practice) of working capital management in polish pharmaceutical sector. It describes main policies and its im[...]
8
51%
Logistyka
2014 nr 5 1817--1821
PL Przemysł farmaceutyczny jest bardzo unikatowy w zakresie wymogów produkcji i zarządzania jakością. Badanie wgłębia się w metodykę zarządzania kapitałem obrotowym w dużej firmie farmaceutycznej z wykorzystaniem prognozy. Opisuje tradycyjne metody określania poziomów kapitału obrotowego z wykorzystani[...]
EN Pharmaceutical industry is very unique in sense of manufacturing requirements and quality control management. Study investigates risk based working capital management in a big pharmaceutical company in a forecast based environment. It describes traditional methods of determining working capital leve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last