Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  working capital management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 98 77--90
PL Jeden z najistotniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa dotyczy zarządzania kapitałem obrotowym. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła stanowią głównych odbiorców węgla energetycznego, dlatego ich decyzje w zakresie kształtowania poziomu zapas[...]
EN One of the most important business areas of the company is the management of working capital. Energy companies that produce electricity and heat are the main consumers of steam coal, so their decision concerning stock levels is a major determinant of supply schedules. These decisions depend on legal[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2019 z. 136 191--208
EN The paper presents the results of a study aimed at identifying and assessing the efficiency of working capital management strategies in enterprises. The analysis focuses on the volumes of net working capital and its cycle (dependent variable), as well as the conversion cycles of its main components [...]
3
84%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł analizuje wpływ zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność w MŚP Malezji pod kątem czynników kontrolnych mierzonych wielkością firmy, dźwignią finansową i wzrostem sprzedaży. Wtórne dane zostały uzyskane z Komisji Firm Malezji, bazy danych dla 66 MŚP w Malezji w latach 2006-2012. W analiz[...]
EN The paper examines the effects of working capital management on Malaysian SMEs profitability within the sight of control factors measured by the size of the firm, leverage, and sales growth. Secondary data was drowned from Companies Commission of Malaysia, database for 66 SMEs in Malaysia for the pe[...]
4
84%
Polish Journal of Management Studies
2018 Vol. 18, No. 2 209--215
PL Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między efektywnością zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością firm budowlanych notowanych na giełdach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyniki pokazują ujemną i istotną zależność między cyklem handlowym netto dla wszystkich firm budowlanych i[...]
EN This paper aims to examine the relationship between the efficiency of working capital management and profitability of construction firms listed in the United Arab Emirates stock markets. The results show a negative and significant relationship between net trade cycle for all construction firms and l[...]
5
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2020 nr 3 32--38
PL Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym przedsiębiorstw sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018. Tematyka ta została ukazana przez pryzmat zmian w poziomie kapitału obrotowego brutto i netto, zmian cyklu konwersji gotówki [...]
EN The main aim of this paper is to identify changes in the working capital management of enterprises in the transport and storage sector in Poland in the years 2013–2018. This problem is considered taking into account the level of gross and net working capital, changes in the cash conversion cycle and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last