Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wood transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 607--611, CD
PL W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wydajności procesu wywozu drewna stosowego środkami transportu drogowego. Na podstawie badań przeprowadzonych w prywatnej firmie zostały określone wskaźniki techniczno-eksploatacyjne jednostki transportowej. Dzięki otrzymanym wskaźnikom możliwe było okreś[...]
EN The paper presents the analysis of effectiveness of stacked wood transportation by road transport. On the basis of research conducted in private company, the technical and exploitation indicators of transport unit were determined. Thanks to those indicators, it was possible to conclude company’s con[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1497-1506
PL Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rynku transportu drewna w Polsce oraz analizę łańcucha dostaw surowca drzewnego do odbiorcy przemysłowego. W strukturze łańcucha dostaw wyodrębniono podmioty zaangażowane w przepływ drewna oraz najistotniejsze procesy logistyczne. Uwzględniono dwuetapowy pr[...]
EN The article presents short description of wood transport market in Poland as well as analysis of wood delivery chain to industrial consumer. In delivery chain structure the following items were isolated: subjects involved in transfer of wood and the most essential logistic processes. The two-stage t[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 260-265
PL Transport leśny definiowany jest jako dwuetapowy: zrywka i wywóz. Niezależnie od rejonu geograficzne i ukształtowania terenu o jakości transportu decyduje zbliżony zbiór czynników, który można usystematyzować w dwóch grupach: organizacyjnych i technicznych. Z przeprowadzonych na terenie województw[...]
EN Wood transport is come up for - pick and export. Independently from geographic land and territory configuration transport quality depend from organization and technical factors. The most problems appear in area of organization factors. Consider research in West Pomerania land. Technical factors come[...]
4
67%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 3 620--641
EN The present paper introduces the topical area of the Polish–Swiss research project FLORIST (Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains), informs on its objectives, and reports on initial results. The Tatra Mountains are the area of the highest precipitation in Poland and largely con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last