Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodorki metali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 642-648
2
100%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki oddziaływania wodoru na właściwości użytkowe metali i stopów. Omówiono możliwości wykorzystania wodoru jako nośnika energii w ogniwach paliwowych oraz dokonano charakterystyki podstawowych typów ogniw paliwowych, a także możliwości ich [...]
EN The paper presents both positive and negative effects of hydrogen on the properties of metals and alloys utility. The possibility of using hydrogen as an energy carrier in fuel cells was discussed and the characterization was madę of basie types of fuel cells, and their applłcability.
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy wytworzono nanokompozyty LaNi5/Mg2Ni i ZrV2/Mg2Ni za pomocą procesu mechanicznej syntezy. Przeprowadzono badania XRD w celu określenia składu fazowego, struktury krystalicznej i wielkości ziarna. Wyznaczono pojemności wodoru metodą Sieverta. Przeprowadzone badania wykazały, że nanokrystalicz[...]
EN In this work, nanostructured composite LaNi5/Mg2Ni and ZrV2/Mg2Ni materials have been synthesized using the mechanical alloying process. The composites have been investigated by XRD for their phase compositions, crystal structure, grain size and particle morphology. Hydrogen storage capacities of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last