Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Ineffectiveness of operation and other disadvantages ot the classical circulatory warm water system were discussed. This traditional system was contrasted with a discharge-circulation network. High effectiveness of work and other advantages including significant reduction of investment costs were e[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
2000 Nr 561 (34) 111-127
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poboru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe. Podano charakterystykę obiektów i omówiono metodykę prowadzenia pomiarów. Przedstawiono wartości poborów średnich dobowych oraz rozkłady poborów półgod[...]
EN The results of warm water consumption researches in the buildings equipped with water meters are shown in this paper. The characteristic of the buildings and the measurement method are also included. The value of the average warm water consumption during twenty-four hours and the half an hour consum[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat wygłoszony na III Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, wrzesień 1999 r.
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przeanalizowano możliwość wykorzystania betonowych akumulatorów energii niskotemperaturowej w systemach zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową. Przedstawiono analityczne rozwiązania rozkładu temperatur i określania ilości ciepła możliwego do pozyskania w procesie ochładzania betonowych akumula[...]
EN This paper contains the analysis of the usage possibilities of concrete accumulators of low temperature energy in heat and warm water supply systems. The paper also describes the analytic solutions of temperatures distribution and defines heat amounts possible to receive as a result of the cooling p[...]
6
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 6 33-35
7
88%
Przegląd Budowlany
EN Modernization of central heating system, supply-exhaust ventilation and water heating system in building machines production plant. Advantages resulting from passed modernization.
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 43 [241] 97-106
PL Dokonano porównania właściwości fizycznych najczęściej stosowanych źródeł ciepła niskotemperaturowego, charakteryzujących ich zdolności akumulacyjne. Przedstawiono i oceniono możliwości wykorzystania betonu jako akumulatora energii.
EN The paper contains compare of physical properties of the most applied low temperature heat sources from the point of view of their accumulation abilities. The usage possibilities of concrete as a low temperature energy accumulator have also been presented and estimated in the paper.
9
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 117-117
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
11
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2015 z. 15 11--16
EN This paper is focused on an analysis of thermal energy performance of storage vessel[4]. This storage system consists of two concentric cylindrical containers made of concrete, between these two layers there is a thermal insulation layer – the vacuum-like one. The inner container is filled by water [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono przykładowe wstępne projektowanie i porównanie ekonomiczne systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem pomp ciepła. Jako warianty głównych elementów tych systemów zastosowano pompy ciepła typów: powietrze/woda, solanka/woda, współpracujące [...]
EN The author presents preliminary designing and economical comparison of preparation systems for hot tap water in single-family home with the application of heat pomps. As alternatives to the main elements of these systems, the following heat pomp types were used: air/water, brine/water cooperating wi[...]
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wskazania do stosowania izolacji termicznej na przewodach instalacji wodociągowej w aspekcie przepisów prawnych, względów praktycznych, efektów cieplnych oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizę wpływu zastosowania izolacji i przyjęcia właściwych warunków [...]
EN Indications for the application of thermal insulation in a plumbing system are presented as seen from the legal, practical and economic points of view. Thermal effects and the investment/exploitation costs have been taken into account. An analysis has been made concerning the insulation influence an[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In the field of an energy production, actually the must important trials are directed to the methodes of a heat recuperation from the industrial utylization of water, and also by an application of the low energy-consuming devices. An important aspect of these problems is a manner of a devices applic[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analizy procesu czerpania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Legionowie, zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Analizowany zbiór danych obejmował całoroczne pomiary poboru c.w.u. w czterech budynkach, z krokiem rejestracji co 10 minut. Opracowano st[...]
EN The results of an analysis, concerning the process of drawing the usable hot water in residential buildings located in Legionów, is presented. The heat to the buildings is supplied from the municipal heat distribution network. The analysed data set included a whole year's measurement results of the [...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
63%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 2 22--25
20
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 18-19
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last