Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wkładka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN NC11 steel, in view of the specificity of its manufacturing process, is characterised with band-like orientation of carbides. Depending on the direction of cutting the material for the inserts out of commercially available steel products, carbide bands can be oriented in parallel or perpendicularly [...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dokładności wykonania wkładki na charakterystyki i zdolność przebijania strumienia kumulacyjnego. Wykonano pomiary grubości wkładek i określono odchylenia od średniego wymiaru. Na podstawie analizy rentgenografów stumieni określono korelację pomiędzy maks[...]
3
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carrie[...]
4
84%
Tribologia
2001 nr 5 987-1004
PL W artykule przedstawiono konstrukcję wkładki do stawu biologicznego lub endoprotezy, której zadaniem ma być przedłużenie funkcjonowania stawów biologicznych, w niektórych przypadkach zniszczonych procesem chorobowym lub zmniejszenie zużycia endoprotezy. Wkładka do stawu ma amortyzować obciążenia uda[...]
EN In the paper is presented the construction of the insert (fig. 2) for biological human joints (fig. 1) or implants, whos task is to prolong work of biological joints worn after illness or for decrease of existing implants wear. Insert have amortise loads and equalise pressure on cooperating surfaces[...]
5
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 6 3-10
PL Opracowano nowe konstrukcje wkładek intensyfikujących wymianę ciepła po wewnętrznej stronie rury. Dla opracowanych rozwiązań wyznaczono doświadczalnie zależności liczby Nusselta oraz współczynnika oporu hydrodynamicznego Fanninga od liczby Reynoldsa dla powietrza w zakresie przepływu burzliwego i pr[...]
EN New designs of inserts intensifying heat transfer at inner surface of tubes have been developed. The dependencies of the Nusselt number and Fanning friction factor versus the Reynolds number have been developed for turbulent and transient flow of air. Proposals have been described to objectivize the[...]
6
84%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Kadź pośrednia urządzenia do ciągłego odlewania stali jest ważnym reaktorem pod względem metalurgicznym. Jej praca ma również istotny wpływ na koszty produkcji. Dlatego wszelkie działania mające na celu obniżenie kosztów powinny być oceniane nie tylko ze względu na osiągniętą efektywność, ale równie[...]
EN The continuous casting tundish is an important metallurgical reactor whose operation influences essentially the manufacturing costs. It is therefore important that all activity aiming at the reduction of costs shall be assessed not only with regard to the efficiency achieved but also to the changes [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last