Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wirtualna elektrownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2016 Nr 10 42--44
2
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 143--146
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduj[...]
EN Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring secur[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 3 4037--4044, CD 1
PL Generacja rozproszona to źródła energii elektrycznej o małej mocy, których produkcja jest bilansowana lokalnie, przez przyłączone w pobliżu odbiory. W pojedynczych realizacjach źródła te nie mają wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego. Jednak w przypadku zwiększania się liczby instalacji taki[...]
EN Distributed generation is a low-power electricity source, whose production is balanced locally (on-site) by near connected load. In particular realizations, these sources do not affect the operation of the power system. However, in the case of increasing the number of installations such sources of t[...]
4
75%
Czysta Energia
2015 Nr 10 32--33
5
63%
Rynek Energii
2011 nr 1 80-86
PL W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję Wirtualnej Elektrowni - w ujęciu sieci powiązań organizacyjno-technologicznych niezależnych podmiotów gospodarczych - Jednostek Wytwórczych Małej Mocy (JWMM) - wytwarzających energię elektryczną w źródłach generacji rozproszonej. Wskazano istotę konwerg[...]
EN The concept of Virtual Power Plant - in the aspect of organizational and technological connection nets of independent economic subjects - Small Power Generating Units (SPGU) - generating electrical power in dispersed generation is shown in this paper. The convergence essence of organizational and te[...]
6
63%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 391-404
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej do produkcji energii elektrycznej. Przedstawiono także nowoczesną architekturę systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem sieci Smart Grid. Odpowiednio duża ilości źródeł rozproszonych na n[...]
EN In the paper there are presented the possibilities of the use of renewable energy sources and distributed generation for electric energy production. There is also presented the modern architecture of power system using Smart Grid network. Appropriately large amount of sources dispersed in the little[...]
7
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono dodatkowe możliwości poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku poprzez przyszłościowe zasilenie go z tak zwanej wirtualnej elektrowni. Taka forma zasilania sprowadzi się do świadomego zmniejszenia mocy pobieranej przez budynek i przekazania tej mocy, tzw. neg[...]
EN The paper presents additional opportunities to improve energy efficiency of intelligent building through future energizing it with a so-called virtual power plant. This form of power comes down to consciously reducing the power consumed by the building and to transfer this power, the so-called. nega[...]
8
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 7 20--25
PL W artykule przedstawiono praktyczną realizację klastra energetycznego w regionie Harz w centralnych Niemczech. Przez koordynację generacji, magazynowania i zużycia energii w regionie zostało pokazane, że jest możliwe stabilne, niezawodne i zorientowane na klienta zasilanie w energię elektryczną przy[...]
EN The article presents practical implementation of energy cluster in the Harz region in central Germany. By coordinating the generation, storage and energy consumption in the region it has been shown that a stable reliable and customer oriented power supply with the maximum share of energy from renewa[...]
9
51%
Rynek Energii
2011 nr 1 133-137
PL Deregulacja elektroenergetyki rozpoczęta w końcu 20-go wieku stała się impulsem do powstania koncepcji sieci inteligentnych (Smart Grids - SG). W pierwszym paragrafie podano definicję SG i jej interpretację. Odnawialne źródła energii ze względu na sposób ich eksploatacji mogą być traktowane jako wir[...]
EN Deregulation of power starting in the end of 20th century is a basis for Smart Grid development. Definition of Smart Grid as well as it's interpretation has been presented in the first paragraph. Renewable Energy Sources in result of their operation can be considered as virtual power plants as we[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last