Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 137-147
PL W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. Zaproponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania mocy grzejnej w sposób elasty[...]
EN In the paper the design and implementation of wireless supply of inductors used for induction heating of the rotating steel cylinder. Such cylinders are often an important component of paper making machines. Proposed solution allows the heating power to be dissipated in cylinder mantel in a flexible[...]
2
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 127--137
EN The article presents the prospects for application of wireless power supply in electronic devices. A short description of advantages of using this technology including the principle of its operation and construction of typical systems applied in devices of everyday use was provided. Two types of res[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 299-302
PL W artykule przedstawiono projekt i wykonanie bezprzewodowego zasilania wzbudników do nagrzewania obracającego się walca stalowego będącego elementem maszyny papierniczej. Proponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania do powierzchni walca mocy czynnej w sposób elastyczny i selektywny, co umożli[...]
EN In this article, a project and method of realization of wireless powering of system of inductors used to heat the rotating steel cylinder being an element of a paper machine has been described. The proposed solution gives an opportunity of supplying the heating power in a flexible and selective way [...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dop[...]
EN The article presents the problem of wireless power supply for miniature medical sensors. It is discussed specifics of the wireless transmission of electrical power to the sensors, noting the need for this kind of power supply and the limitations of power density allowed for living organisms, especia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last