Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 17-19
PL Na forach internetowych pojawiają się wpisy: „Poradźcie, co robić z dzieckiem zimą? Latem chodziliśmy na plac zabaw. A teraz? Zaczynamy wariować”. Poza wyprawami na pobliską górkę saneczkową czy rzucaniem się śnieżkami w parku, możliwości wydają się ograniczone.
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 1 118--124
EN The objective of the work was to describe the thermal and snow conditions in the winter period in the Siedlce area. The average daily air temperatures were used in addition to numbers of days with a snow cover of at least 1 cm for the years 2000–2016 obtained from the Meteorological Station in Siedl[...]
3
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 32-34
PL Kreując przestrzeń parku, warto zadbać o to, by był on miejscem atrakcyjnym nie tylko w okresie wegetacji, ale także zimą.
4
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 28-31
PL Wprawdzie hasło "zima" przywodzi na myśl urocze widoki miasta otulonego białą, śniegową pierzyną, ale rzeczywistość zazwyczaj jest inna. Dni są coraz krótsze, deszcz pada częściej niż śnieg, a w ludziach potęguje się nastrój znużenia i nostalgii. Przynajmniej częściowo można zapobiec takim odczuciom[...]
5
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Body mass and body composition of 27 adult Velvet Scoters (Melanitta fusca) were studied. These birds were collected from January to March in the Gulf of Gdańsk, Poland. Body mass, fat, and protein contents of both males and females decreased significantly between mid and late winter, possibly becau[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 34-36
PL Zima to trudny czas zarówno dla ludzi i zwierząt, jak i dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw jest nie tylko niebezpieczeństwo wystąpienia niskich temperatur i silnych wiatrów lecz również, a zdaniem niektórych przede wszystkim, groźba nadmiernego używania substancji chemiczny[...]
7
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 24-26
PL Elementami ożywiającymi zimowy miejski pejzaż są drzewa i krzewy zimozielone. Szczególnie interesujące są zestawienia odmian o barwnych igłach.
8
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 18-20
PL Kiedy jesienią opadają liście z drzew i krzewów a na tle murów wyraźnie rysują się ich nagie pnie i gałęzie - miasto szarzeje... Ale nie jesteśmy na straconej pozycji, bo do ożywiania przestrzeni miejskiej mamy doskonały materiał roślinny - krzewy ozdobne.
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 42 (114) 118--124
EN Increasing maritime traffic, combined with the possible warming of the climate, will affect the demand for icebreaking assistance. Accurately predicting the local demand for assistance without an appropriate simulation tool is hard because of the number of variables that must be considered. This rep[...]
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 4 142--156
PL Przedstawiono, w ujęciu historycznym przegląd metod wyznaczania wartości zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w Polsce oraz wybranych krajach Europy i świata. Omówiono również współczesne metody wyznaczania tych wartości opisane w normie PN EN ISO 15927-5:2006/A1:2012E oraz metod[...]
EN A historical overview is presented concerning the methods for determining the temperature of external air in winter in Poland, selected European countries and in the world. Current methods are also discussed as described in the PN EN ISO 15927-5:2006/A1 :2012E standard and in the „ASHRAE Fundamental[...]
11
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 27--29
PL Rozważając problem nasadzeń w przestrzeni miejskiej, szukamy pomysłów na efektowne kompozycje roślinne. Zazwyczaj skupiamy się na okresie wegetacji, a przecież bardzo ważny jest także czas zimowego spoczynku.
12
75%
Zieleń Miejska
2018 Nr 10 24--26
PL Miejskie tereny zieleni to wyzwanie dla lokalnych władz nie tylko wiosną czy latem, gdy trzeba je pielęgnować – nawozić, podlewać, przycinać i kosić. Także złota polska jesień, a więc wrzesień, październik i listopad, to dla samorządowych ogrodników czas wzmożonej aktywności – prostego grabienia liś[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 2 20
PL Drzewa przy poznańskich ulicach zyskują na zimę specjalne osłony, chroniące ich korony nie tyle przed zimnem, co przed szkodliwym działaniem aerozolu solnego, unoszącego się spod kół przejeżdżających samochodów. W ten sposób w okresie zimowym chronionych jest ok. 1500 drzew rosnących wzdłuż poznańsk[...]
14
63%
Problemy Ekologii
2010 R. 14, nr 3 121-125
PL W ostatnich latach pojawiają się coraz częściej sygnały z północnej Europy (>60 N), wskazujące na istotne zmiany zachodzące w przebiegu wieloletniej liczebności norników i lemingów. Zmiany te, polegające na zaniku regularnych cykli populacyjnych o wysokiej amplitudzie i pojawieniu się w ich miejsce [...]
EN Recently, several reports from Northern Europe (>60 N) indicated significant change in population dynamics of voles and lemmings. The change from high–amplitude regular cycles to acyclic fluctuations at relatively low level is regarded as an effect of climate warming, most pronounced in winter. Data[...]
15
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 11 28--30
PL Roślinność miejska w ostatnich latach przeżywa prawdziwy renesans. Lokalne władze, i to nie tylko przed wyborami, zdają się zauważać potrzebę otaczania się roślinami oraz inwestowania w projekty związane zarówno z przywracaniem zieleni w miejscach dotychczas jej pozbawionych, jak i rewaloryzacji zał[...]
16
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 11 46--47
PL Wartość drzew w aglomeracjach jest nie do przecenienia i warto wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na pogorszenie kondycji drzew, aby móc ograniczyć do minimum szkody oraz by drzewa mogły w dobrym zdrowiu przetrwać do nowego sezonu.
17
63%
Przegląd Geofizyczny
2013 Z. 1-2 3--23
PL Procesy cyrkulacyjne w środkowej troposferze sterują procesami cyrkulacji dolnej, dzięki czemu częstość występowania środkowotroposferycznych fal długich w określonych położeniach może stanowić syntetyczną klimatyczną charakterystykę przepływów w dolnej troposferze. W pracy przeanalizowano związki z[...]
EN Circulation processes in the mid- troposphere control the lower circulation processes. Thanks to this frequency of long mid-tropospheric waves in certain positions may be a synthetic climatic characteristics of the flows in the lower troposphere. The study is analyzing the relationships between the [...]
18
63%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 1-2 50--52
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 11-12/2015. Część pierwsza artykułu poruszała zagadnienia dotyczące zakresu działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i zarządców określonych sieci dróg. W tej części autorzy omówią kwestie materiałów oraz sprzętu stosowanych do zimowego utrzymani[...]
EN The obligation to maintain roads and transportation routes rests on the supervisors of the roads. Materials which are used to combat slipperiness do not pose a threat to the environment. In order to ensure safe and black roads, for many years supervisors have used sodium chloride, which is a well kn[...]
19
63%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2017 Vol. 46, No. 3 271--282
EN The thickness and duration of ice cover are strongly influenced by global warming. The aim of this study was to determine chemical (organic carbon, total nitrogen and phosphorus concentrations) and biological (nanoflagellates, ciliates, phytoplankton, rotifers, crustaceans) parameters under the ice [...]
20
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 11 45--47
PL Po zakończeniu jesiennych prac na terenach zieleni należy oczyścić, sprawdzić, wyregulować i ewentualnie przywrócić do stanu pełnej sprawności oraz zakonserwować sprzęt techniczny, wykorzystywany w trakcie całego sezonu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last