Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind turbine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN A sensorless control strategy for a grid connected wind driven doubly fed induction generator (DFIG) is proposed in the paper. The twelfth-order dynamic model of the generating system is presented and used to design controllers. The target of the control system is identification and extraction of th[...]
2
80%
Archives of Acoustics
EN Minimum Entropy Deconvolution (MED) has been recently introduced to the machine condition mon- itoring field to enhance fault detection in rolling element bearings and gears. MED proved to be an excellent aid to the extraction of these impulses and diagnosing their origin, i.e. the defective compone[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 131-133
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wielkości drgań wibroakustycznych emitowanych pracą turbin wiatrowych o trzech różnych wielkościach mocy znamionowych, wynoszących odpowiednio: 150 kW, 0,5 MW i 1 MW. Ocenę drgań przeprowadzono na podstawie analizy wartości skutecznej p[...]
EN The paper presents comparative analysis results of the size of vibroacoustic oscillations emitted by the work of wind turbines of three various rated power values of 150 kW, 0.5 MW and 1 MW, respectively. The assessment of vibroacoustic oscillations was carried out based on the analysis: RMS value o[...]
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Wymagania stawiane elektrowniom wiatrowym, tj. generowanie dużej mocy, wytrzymałość zmęczeniowa, czy niskie koszty materiałowe oraz produkcji, związane są z parametrami mającymi zarówno wartości ciągłe (jak np. grubość dźwigarów czy żeber), jak i dyskretne (np. liczba żeber usztywniających oraz ich [...]
EN The optimal design of the wind turbine blade involves many requirements, for example generating me large output, assurance stability of the blade structure or assurance low material costs and production. These requirements are connected with parameters of continuous nature and discrete nature. Durin[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł przedstawia badania eksperymentalne w tunelu aerodynamicznym czterech różnych typów łopat możliwych do zastosowania w turbinie o pionowej osi obrotu typu karuzelowego. Badanie dotyczyło pomiarów sił aerodynamicznych i momentu aerodynamicznego działających na modele łopat. Obliczone wartości [...]
EN The paper presents experimental studies in a wind tunnel of four different types of blades that can be used in a turbine with a vertical axis merry-go-round type. The examination included measurements of aerodynamic forces and aerodynamic torque acting on the models of the blades. Calculated values [...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 13--15
PL W artykule przedstawiono model bezrdzeniowej prądnicy tarczowej przeznaczonej do elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu. Przeprowadzono badania symulacyjne modelu polowego w celu wyznaczenia indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej oraz indukowanych napięć. Na podstawie wyników symulacji,[...]
EN This article presents a model of coreless disc generator used in vertical axis wind turbines. Calculations were performed field model including the designation of a field of magnetic induction in the air gap and distribution of induced voltage. Based on simulation results, the model of a physical ge[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metodę określania momentu turbiny wiatrowej. Omówione zosały dwa zestawy pomiarowe: pierwszy dla określenia wpływu prędkości wiatru na wielkości elektryczne generatora synchronicznego do turbiny, drugi dla pomierzenia momentu turbiny wiatrowej przy tej samej prędkości i obciążeni[...]
EN The article presents a method for torque determination of a wind turbine. In paper two experimental setups are described. The first one is used for determination of the wind speed influence on the electrical quantities of a wind turbine synchronous generator. The second experimental setup is used fo[...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
PL Turbiny wiatrowe muszą spełniać wymagania dyrektywy maszynowej, tym samym realizować odpowiednie warunki w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji, które rozpatrywane są w normie EN ISO 13849-1. Dotyczy ona prawdopodobieństwa awarii istotnych dla bezpieczeństwa elementów systemu sterowania w całym okre[...]
9
80%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 9 142-143
PL Turbiny wiatrowe, szczególnie o dużych mocach (większych niż 500 kW), to kosztowne i złożone urządzenia mechaniczne wymagające odpowiedniej kontroli, użytkowania i wysokiej jakości obsługi technicznej. Zapewnienie odpowiedniego utrzymania technicznego turbiny to z jednej strony jej wysoka dyspozycyj[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 103-110
EN This paper is meant to help the viewer to think out of the box and get an idea of the usage of small wind turbines as an alternative method to generate electricity. Starting with the basics of small wind turbines, such as the usual design and the size classification. Via the current barriers concern[...]
11
80%
Napędy i Sterowanie
PL Stały wzrost cen energii elektrycznej powoduje wzrost zainteresowania wykorzystaniem siły wiatru do produkcji tej energii. Istnieje duża grupa odbiorców indywidualnych zainteresowanych małymi konstrukcjami przeznaczonymi do zasilania domów jednorodzinnych lub przeznaczonymi do wspomagania systemów g[...]
EN The paper presents design of generator for small gearless wind power plant. It is multi-pole machine, whose cogging torque has been minimized through the application of odd number of stator teeth. Designing calculations of flat model of generator were carried out with the use of package COMSOL Multi[...]
12
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 9 172-177
PL Jednym z rodzajów generatorów stosowanych obecnie w elektrowniach wiatrowych są generatory synchroniczne z magnesami trwałymi. Do współpracy generatora z siecią elektroenergetyczną konieczne jest zastosowanie przekształtników energoelektronicznych. W układzie elektrowni wiatrowej każdy z przekształt[...]
13
80%
Energetyka
2007 nr 12 885-887
PL Niniejsza praca służy ocenie dynamicznych aspektów pracy generatora wiatrowego w obecności zwarć w punkcie przyłączeniowym sieci, z uwzględnieniem warunków wiatrowych. Przeprowadzone analizy ukierunkowane zostały na przedstawienie charakteru wahań mocy, towarzyszących pracy jednostek wiatrowych w wa[...]
EN This work is dedicated to dynamic aspect of wind turbine work under fault conditions at point of common coupling with respect to wind conditions. The aim of the investigations is to uncover distortion of generated power. In order to achieve complex character of investigated phenomena joint time-freq[...]
14
80%
Measurement Automation Monitoring
EN The natural frequency analysis of four analytical models of a home wind turbine is presented in this paper. These models are: the rotor of a generator without housing, the rotor of a generator with housing and a stator, the rotor of a wind turbine, and the entire assembly of the wind turbine. By com[...]
15
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Wind turbines are a common source of electrical power generation in rural sites around the world. The power generated by a wind turbine at a given wind speed is a non-linear function of rotor speed. This results in a specific rotor speed for maximum power production at each wind speed. A control sys[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2014 Vol. 70, nr 34 365--374
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej sieci energetycznej średniego napięcia do której przyłączono elektrownię wiatrową. Pokazano wpływ pracy elektrowni na poziom harmonicznych, wahań napięcia i współczynnika migotania światła w napięciu zasilającym w punkcie przyłączeni[...]
EN The paper presents results of power quality assessment of medium voltage distribution system with connecting a wind turbine. Impact of the working wind power generator on harmonics level, voltage variation, long and short term flicker is presented. This paper presents comparison between requirements[...]
17
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 132 57--69
EN In the article the influence of the parameters describing the characteristics of the wind power station on the performance and economical factors of production of electrical energy was shown. The parameters describing the characteristics of the wind turbine were as follows: the nominal power, the spe[...]
18
80%
Metrology and Measurement Systems
EN Wind turbines are nowadays one of the most promising energy sources. Every year, the amount of energy produced from the wind grows steadily. Investors demand turbine manufacturers to produce bigger, more efficient and robust units. These requirements resulted in fast development of condition-monitor[...]
19
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 393--406
EN The work presents three methods of modeling the power characteristics of a wind turbine in the MATLAB & SIMULINK environment, that is – linear interpolation, nonlinear approximation, and linear approximation. Simulation tests were performed for two wind turbines: AH and AIRCON, with the nominal powe[...]
20
80%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 2 171--176
EN In this paper, the results of the complex examination of the 42CrMo4 steel samples are presented. The samples were taken from the metallurgical forging prepared for the production of the wind turbine main shaft. The samples underwent Mössbauer spectroscopic analysis, as well as the measurement of it[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last