Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 202
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2009 nr 1-2 70-72
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 10-12
PL Energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie wiatrowe ma ciagle mało istotne znaczenie w gospodarce kraju, mimo walorów ekologicznych. Jej rozwój uzależniony jest w dużym stopniu od opłacalności inwestycji w tej dziedzinie. Przeprowadzono analizę tej opłacalności dla dwóch elektrowni dostępnych[...]
EN Electricity generated wind turbines is still of negligble importance in spite of the environmental advantages of this technology. The development in this field is determined mainly by the economic factors. In this paper investment appraisal for two wind turbines (30 kW and 160 kW) has been carried o[...]
3
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper the development of wind farms in Europe and Poland has been shown, pointing the fact that the assessment has been made on the basis of data regarding installed power in recent years, with particular focus on the years 2001-2002. With regard to the territory of Poland presented has been [...]
4
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 3 25-27
5
80%
Archives of Control Sciences
EN Currently, the use of the doubly-fed induction generators is more and more justified for the aero-generators which develop electric power greater than a few megawatts. These aerogenerators characterized by their variable speed enable to capture the maximum power of the wind and ensure the productio[...]
6
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2008 nr 1-4 37-40
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zasobów energii wiatrowej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaznej k. Skierniewic (woj. łódzkie) w roku 2008. Wyniki zostały uzyskane za pomocą meteorologicznej stacji pomiarowej zainstalowanej w[...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych przyspieszył rozwój alternatywnych źródeł energii. W latach 90. nastąpił rozwój tych źródeł energii wywołany zaobserwowanym globalnym ociepleniem klimatu, którego przyczyną jest wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii. W artykule przedstawiono stan i p[...]
EN In the 1970s, oil shortages pushed the development of alternative energy sources. In the 1990s, the push came from a renewed concern for the environment in response to scientific studies indicating potential changes to the global climate if the use of fossil fuels continued to increase. Wind energy [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 119-132
PL Wraz z wejściem w życie ustawy o energii odnawialnej (niem. skr. EEG) w roku 2000 rozpoczął się w Niemczech niepowtarzalny na skalę światową rozwój instalacji wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej. Przy tym należy podkreślić, że w Niemczech z powodu występowania klimatu przejściowe[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 109-117
PL Rozwój techniki energii wiatru staje się szczególnie wyraźny, jeżeli spojrzeć na coraz większe wymiary siłowni wiatrowych cieszących się dużym zainteresowaniem rynku. Obecnie wszyscy producenci seryjnie wytwarzają systemy 1,5 MW i więcej mocy nominalnej, niektórzy z nich wypróbowują już kolejne więk[...]
10
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 18-27
PL Prognozowanie lokalnych zasobów energii należy do kluczowych elementów przygotowania inwestycji, często przesądzających o ich powodzeniu. Jest to zadanie złożone i może być obciążone względnie dużym błędem. Stąd ogromna waga jaką przywiązuje się do starannego prognozowania. Powszechnie stosowane są [...]
11
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono problematykę oceny kredytowego ryzyka ekologicznego, na jakie narażony jest bank współfinansujący inwestycje budowy elektrowni wiatrowej. Wyszczególniono ogół ryzyk towarzyszących przedsięwzięciom w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej oraz zaproponowano metody oceny [...]
EN The article describe estimation of ecological credit risk in case of co-finance investment of wind power station. It specify all risk during investment to renewable energy gain and propose the estimation methods of credit capability and verification of the ecological credit risk.
12
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, tj. wpływ takich czynników, jak: warunki wiatrowe, nakłady inwestycyjne i możliwości uzyskania dotacji. Przeprowadzona analiza wskazała na duże szanse rozwoju energetyki wiatrowej w najbliższej przyszłości. Będzie to uwaru[...]
EN In the paper the conditions of development of wind energy in Poland are shown. The following conditions are allowed: wind conditions, investment costs, possibilities of receiving the subsidy. The analysis done in this paper prove the opportunity to wind energy development in the near future. That wi[...]
13
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2015 nr 1-2 44--56
EN The following paper discusses several aspects connected with the wind farms’ impact on radiocommunication systems. The first part of this article is filled with the analysis of the ITU-R BT.1893 model, originally created for the analysis of the interaction between the wind turbines and digital TV re[...]
14
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 2 30--43
EN The following paper discusses several aspects connected with the wind farms’ impact on radiocommunication systems. The first part of this article is filled with the analysis of the ITU-R BT.1893 model, which was originally created for the analysis of the interaction between the wind turbines and dig[...]
15
80%
Polish Maritime Research
2015 nr 2 86--92
EN This paper describes essence of work of offshore wind power electric plants and crucial aspects of their building and operating. Prospects for development of global, European and domestic markets of offshore wind power industry have been delineated. A comparative analysis of environmental impact of [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 101--110
PL Wzrost zużycia energii w sektorze budownictwa wpływa na poszukiwanie rozwiązań dążących do poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie lub uzyskania samowystarczalności energetycznej. Dotowanymi rozwiązaniami są podejścia bazujące na odnawialnych źródłach energii. W celu produkowania energii e[...]
EN The rapidly growing energy consumption in the building sector has a significant impact on the efforts to find solutions aimed at improving energy efficiency in this area or even achieving self-sufficiency. One of approaches that can be used is electricity production from renewable energy sources. In[...]
17
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2010 Vol. 8 261--269
EN The aim of this paper is the application of selected time-varying power quality indices combined with detailed time-frequency analysis for assessment of transients in wind energy system. Presented proposition utilizes short-term harmonic distortion in voltage (STHDV) characteristic as an indicator f[...]
18
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2010 Vol. 8 293--301
EN The article describes the subject of renewable energy produced in Poland against the background of European Union. Special attention was devoted to utilization of the energy of the wind, representing a range of the types of wind turbines used in the construction of wind power stations. While present[...]
19
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W opracowaniu dokonano charakterystyki energii wiatru i sposobu jej przetwarzania w energię elektryczną. Zaprezentowano dwa rozwiązania konstrukcji turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu i o poziomej osi obrotu uwzględniają ich wady i zalety. Ponadto przeanalizowano warunki klimatyczne w Polsce pod[...]
EN The purpose of this paper is to characterise the wind energy and to describe its conversion into electric energy. The article presents two design variants for wind energy conversion which are vertical axis wind turbine and horizontal axis wind turbine, pointing out their advantages and disadvantages[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The new Acts No. 180/2005 Coll. supports the utilization of wind energy in the Czech Republic. This act decrees the mandatory purchase of electricity produced from wind power plants. A purchasing price of produced electricity is adjusted according to price decisions of the Energy Regulatory Office. [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last