Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiklina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 18-19
PL Jacek Gądek, twórca wiklinowych realizacji, opowiada nam o swojej fascynacji wikliną i jej niezwykłych właściwościach. W rozmowie z Anną Komorowską podpowiada, jak twórczo wykorzystać ten materiał w ogrodzie, w przestrzeni publicznej i na placu zabaw.
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 55-69
PL W pracy przedstawiono obecne doświadczenia związane z wykorzysta-niem wikliny do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych oraz do utylizacji osadów ściekowych
EN Willow (Salix) is a very popular plant in Poland, a symbol of Polish country-side. It is used for weaving baskets, for production of wicker furniture and for reinforcement of river and lake embankments. It is also a pioneer plant in land reclamation process (dunes, excavations etc.). These practical[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W opracowanej w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu maszynie do koszenia i wiązkowania wikliny plecionkarskiej zespoły wiążące, ze względu na długość wiązanych pędów, pracują w płaszczyźnie poziomej. Aby sprawdzić poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych wykonano symulacje wspó[...]
EN The binding set in the sheaf-binder harvesting machine for wicker worked on in the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań, for the length of wicker shoots, can be work in the horizontal surface. To check the correctness of accepted constructional suppose became executed simulatio[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 45--50
PL Celem badań była ocena procesu sadzenia "zrzezów" wikliny sadzarkami półautomatycznymi przeznaczonymi do sadzenia wszelkiego rodzaju rozsady niedoniczkowanej. Przedmiotem badań były sadzarki typu RSMB4 i typu Super Prefer. Badania obejmowały dwie odmiany wikliny. Na podstawie wyników przeprowadzonyc[...]
EN The purpose of this research was to assess the willow planting process where semi-automatic planters were used. They are widely used in any off-pot planting. Planters RSMB4 and Super Prefer, as well as two varieties of willow were examined. The results show no influence of planter's type on the qual[...]
5
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Dotychczas w kraju przeważającą liczbę prac przy uprawie i zbiorze wikliny plecionkarskiej wykonuje się w sposób częściowo zmechanizowany lub ręcznie. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu opracowano maszynę do jej zbioru i wiązkowania. Maszyna ta w czasie jednokrotnego przejazdu po[...]
EN In the Poland the greater number of works at the tillage and the harvest of the o wicker is carried out in the way partly mechanized or by hand as yet. PIMR in Poznań worked out the machine to it harvest and the sheaf-binder. This machine during the single ride on the plantation of the wicker cuts o[...]
6
67%
Czysta Energia
2008 Nr 11 14-14
7
34%
Recykling
2011 nr 4 33-33
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last