Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wieloetapowy wtrysk paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Rozwój tłokowych silników spalinowych związany jest między innymi z koniecznością ograniczania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko w którym żyje człowiek. Dąży się do zminimalizowania emisji związków toksycznych oraz dwutlenku węgla będącego produktem zupełnego spalania paliw węglowodo-rowyc[...]
EN The development of internal combustion engines is related, among others, to the necessity of reducing their impact on human environment. It is necessary to minimize the emissions of toxic compounds and carbon dioxide which is the product of the complete combustion of hydrocarbon fuels. One of the ef[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 99--106
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania okresu opóźnienia samozapłonu w nowoczesnym silniku o zapłonie samoczynnym 1.3 MultiJet z wieloetapowym wtryskiem paliwa. Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym zbudowanym w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej wyposażon[...]
EN The paper presents the results of self ignition delay to modern 1.3 MultiJet engine with multiple fuel injection. The investigations were conducted at the engine test house constructed in the Heat Engine Laboratory at the Kielce University of Technology and the engine test stand equipped with the fa[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu jedno-, dwu- i trzyetapowego wtrysku paliwa na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku 1.3 Multijet zasilanym olejem napędowym. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej cha[...]
EN The paper aims at analysing and assessing the impact of multistage fuel injection on heat release analysis of the combustion process in the 1.3 Multijet engine fuelled with diesel oil. The analysis was performed on real indicator diagrams taken for the engine working at the external speed characteri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last