Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wieże chłodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 6 60-61
PL Decyzją komitetu programowego Eurovent został przyjęty program określający standardy certyfikacji wież chłodniczych, którego celem jest nie tylko podniesienie rzetelności producentów urządzeń poprzez sprawdzanie rzeczywistej i zgodnej z doborami wydajności chłodniczej, ale również ustalenie standard[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 10 48--54
PL Rozważania o regulacji układów chłodzenia to temat bardzo szeroki i niekoniecznie prosty w analizie, gdyż mówiąc o układzie chłodzenia powinniśmy uwzględnić nie tylko element kompleksowości, ale także indywidualności w podejściu do sterowania poszczególnymi elementami, ujmując ich specyfi kę funkcjo[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 77--81
PL W artykule przedstawiono przegląd najczęściej wykorzystywanych i dostępnych na rynku rozwiązań, a także charakterystyczne parametry pracy oraz wytyczne dotyczące prawidłowego montażu wież chłodniczych.
4
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 6 62-67
PL "Po pierwsze nie szkodzić". Taką dewizę powinny stosować wszystkie zakłady wykonujące usługi chemicznego czyszczenia urządzeń wykonanych ze stali ocynkowanej. Że tak niestety nie jest świadczą przypadki z życia, gdy w trakcie rewizji stwierdza się brak ochronnej warstwy ocynku. Że tak jednak może i [...]
5
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 6 68-73
PL Czy istnieją inne niż chemiczne metody uzdatniania wody, które nie miałyby zgubnego wpływu na środowisko naturalne, nie były rakotwórcze, niszczyły szkodliwe bakterie (Legionella), usuwały osadzony kamień i zpobiegały przed jego osadzeniem się na rurach skrplacza i wieży chłodniczej?
6
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 11 28-31
PL Nowe trendy w konstrukcji wież chłodniczych i dry-coolerów opierają się m.in. na zmodyfikowanych przepływach powietrza z wykorzystaniem pośredniego chłodzenia wyparnego. Przedstawiono także najbardziej efektywne schematy przepływu powietrza, których wykorzystanie jest planowane w amerykańskich konce[...]
7
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 10 18-23
8
63%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2018 Vol. 105 19--28
EN In geodetic measurements of deformations in shell cooling towers, an important factor is to optimize the number of points representing the exterior surface of the shell. The conducted analyses of damage to such structures proved that cooling towers exhibited shell deformation consisting of irregular[...]
9
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 64-67
PL W artykule scharakteryzowano pośrednie i bezpośrednie ochładzanie powietrza. Przedstawiono kierunki rozwoju pośrednich jednostek wyparnych w oparciu o wielokryteriową optymalizację procesów wymiany ciepła i masy w kanałach wypełnienia.
EN The paper describes direct and indirect evaporative air cooling. The basic trends of indirect evaporative units improvement, based of multi-criteria optimization of heat and mass transfer processes have been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last