Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wieża wyciągowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 9 473-476
PL Analizowano wieże jedno- i dwuzastrzałową. W obliczeniach statycznych uwzględniono obciążenie ciężarem własnym i temperaturą. Wyniki porównano z rezultatami analizy dynamicznej przeprowadzonej według metody uproszczonej, z wykorzystaniem wzorcowego spektrum odpowiedzi. Wyniki obliczeń dynamicznych b[...]
EN Analysis refers to one and two brace structures. Analysis of one brace structure is performed for two variants considering and without considering steel support shaft. Dead load and temperature are considered in static calculations. The results from static analysis are compared with data from dynami[...]
2
72%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 67--69
PL Trwałość maszyny wyciągowej zależy w znacznym stopniu od konstrukcji, wykonania i eksploatacji układów łożyskowych wału głównego maszyny oraz zestawów kół linowych. Przeprowadzono analizę dynamicznego i statycznego obciążenia łożysk zestawów kół linowych górniczego urządzenia wyciągowego. W oparciu [...]
EN Durability of hoisting devices in the coalmines depends largely on the design, manufacturing and exploitation of the bearing systems of hoisting machine main shaft and the bearings of rope wheel sets. Static and dynamic analysis of the load applied to the sets of rope wheels was carried out. The lif[...]
3
72%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono doświadczalną i obliczeniową analizę dynamiczną stalowej wieży wyciągowej. Charakterystyki dynamiczne określono na podstawie analizy pomierzonych przebiegów przyspieszeń drgań, a następnie potwierdzono je obliczeniami przyjętego modelu MES. Odporność dynamiczną wieży wyciągo[...]
EN The paper presents experimental and computational dynamic analysis of the steel hoist tower. The dynamic characteristics were obtained using analysis of measured accelerograms and then confirmed by calculations of the assumed FEM model. Dynamic resistance of the hoist tower was determined in accorda[...]
4
72%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 4 17-22
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyk dynamicznych stalowej wieży wyciągowej. Charakterystyki te - niezmiernie ważne dla poprawnego określenia odporności dynamicznej konstrukcji inżynierskich - określono na podstawie analizy modelu teoretycznego rozważanej wieży, a następnie pot[...]
EN This article presents a manner of determination of dynamie performances for steel hoist tower. These characteristics - as of the utmost importance for correct defining of dynamie resistance for civil engineering structures - were specified on the grounds of theoretical model analysis for considered [...]
5
72%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 28-1--28-6
6
72%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 10 598-606
PL W zakres likwidacji urządzeń w wieży wyciągowej wchodzą m.in. następujące zespoły: koła linowe wraz z osłonami, wciągnik ręczny, drewniane belki odbojowe, prowadniki zgrubione i czołowe, urządzenia elektryczne. W artykule przedstawiono metodykę i kolejność likwidacji poszczególnych elementów wyposaż[...]
EN The scope of the decommissioning of the equipment of the hoisting tower includes, among others, the following sets: rope wheels with covers, a manual hoist, wooden tender beams, front and rough guides, electrical appliances. The article presents the methodology and order of the liquidation of indivi[...]
7
58%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2018 Vol. 106 19--24
EN Nowadays, the growing popularity of terrestrial laser scanners (TLS) allows to obtain a point cloud of many industrial objects along with classic surveying. However, the quality and model’s accuracy in comparison to a real shape seem to be a question, that must be further researched. It is crucial e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last