Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wicker
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 18-19
PL Jacek Gądek, twórca wiklinowych realizacji, opowiada nam o swojej fascynacji wikliną i jej niezwykłych właściwościach. W rozmowie z Anną Komorowską podpowiada, jak twórczo wykorzystać ten materiał w ogrodzie, w przestrzeni publicznej i na placu zabaw.
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W opracowanej w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu maszynie do koszenia i wiązkowania wikliny plecionkarskiej zespoły wiążące, ze względu na długość wiązanych pędów, pracują w płaszczyźnie poziomej. Aby sprawdzić poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych wykonano symulacje wspó[...]
EN The binding set in the sheaf-binder harvesting machine for wicker worked on in the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań, for the length of wicker shoots, can be work in the horizontal surface. To check the correctness of accepted constructional suppose became executed simulatio[...]
3
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Dotychczas w kraju przeważającą liczbę prac przy uprawie i zbiorze wikliny plecionkarskiej wykonuje się w sposób częściowo zmechanizowany lub ręcznie. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu opracowano maszynę do jej zbioru i wiązkowania. Maszyna ta w czasie jednokrotnego przejazdu po[...]
EN In the Poland the greater number of works at the tillage and the harvest of the o wicker is carried out in the way partly mechanized or by hand as yet. PIMR in Poznań worked out the machine to it harvest and the sheaf-binder. This machine during the single ride on the plantation of the wicker cuts o[...]
4
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W ramach realizacji przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu jednego z projektów celowych opracowano maszynę do zbioru wikliny plecionkarskiej, która miała mechaniczny układ uruchamiania aparatów wiążących. W efekcie dalszych prac badawczych opracowano i zastosowano w maszynie mechatr[...]
EN As a part of realisation of the target project by the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan, a wicker harvesting machine, equipped with a mechanical starting knotters actuating mechanism, was developed. Then, as a result of further research a mechatronic starting knotters actuat[...]
5
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono model kinematyczny przekładni napędowej z listwą tnącą maszyny do koszenia i wiązkowania wikliny. Analizowany model dotyczy zachowania się zespołu (przekładnia, listwa tnąca) maszyny podczas ścinania wikliny z pnia. W rezultacie symulacji komputerowej otrzymano zestaw wynikó[...]
EN In the article a cinematic model of the driving transmission gear was described with the slat slashing machines for mowing and binding of wicker. The analyzed model concerns a behavior of a machine unit (transmission gear, cutting slat) while cutting of the wicker from the trunk. As a result of a co[...]
6
34%
Recykling
2011 nr 4 33-33
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last