Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 49-50
PL Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się za pomocą zespołu wskaźników tzw. klimatu akustycznego, rozumianego jako wynik różnych grup hałasów i wibracji: komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych), przemysłowych i innych.
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 4 373-387
EN Dynamic optimization problem for a machine rigid block foundation on an inhomogeneous soil is considered. The soil deposit under the base of block corresponds to a layer with linearly varying properties overlying a uniform half-space. Furthermore, the block may be surrounded by a backfill. The opt[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 25-38
PL W artykule dokonano przeglądu metod badań laboratoryjnych nad zagęszczalnością gruntów przy użyciu wibracji oraz przedstawiono wyniki badań własnych zagęszczania gruntów metodą pulsacyjną. Przeprowadzono szczegółową analizę laboratoryjnych metod zagęszczania gruntu, wskazując na metody wibracyjne, k[...]
EN Areview of laboratory testing methods for soil compaction by vibration is presented along with test results of soil compactibility using a pulsation method. A detailed analysis of laboratory methods of soil compaction has performed and a comparison between various methods, commonly applied apart fro[...]
4
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 4 421-441
EN A hybrid system of coordinates and a relatively general Lagrangian formulation for studying the dynamics and control of spacecraft with flexible members is developed. Versatility of the formulation is illustrated trough a dynamical study of the satellite with two symmetrical flexible solar panels, w[...]
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 1-2 42-44
6
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule podano metodykę projektowania statków rybackich, która pozwala zapewnić wibracje statku zadane według norm sanitarnych dla załogi w różnych kategoriach pomieszczeń.
7
88%
Applied Mathematics and Computer Science
EN A polar coordinate based sliding mode control design approach for solving vibration control problems is proposed. The phase plane in subdivided into multiple sets, and a different sliding manifold can be chosen for each of the sets. This flexibility in the design allows a different variable structur[...]
8
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 3 56-58
9
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Evolution of modern industry makes great demands to reliable work of pump equipment with large revolutions number of rotating parts. Under special supervision must be the centrifugal high-speed pumps. One of the major and hardly loaded units of high-speed pump equipment are rolling bearings, therefo[...]
10
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono obróbkę suchych mas spinelowych, które poddano zagęszczaniu przez wibrację w tyglowych, próżniowych piecach indukcyjnych. Masy te składają się przede wszystkim z korundu i magnezytu, a działanie temperatury powoduje powstawanie w nich wiązań spinelowych. Przeprowadzane zabie[...]
EN In the article the treatment of the dry spinel materials compacted by vibration in the crucible vacuum induction furnaces has been presented. These materials are composed first of all of corundum and magnesite; the action of the temperature causes in such mixtures generation of spinel bonds. The mec[...]
11
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper is concerned with a class of generalized structural optimization problems, in which geometrical noniinearities play an important role in a response of dynamically loaded structure. Forced, steady-state periodic vibrations of linear elastic frame and beam structures are considered. Both, vi[...]
12
75%
Engineering Transactions
EN The heat conduction equation in the context of generalized theories of thermoelasticity is used to study the propagation of plane harmonic waves in a thin, flat, infinite, homogeneous, thermoelastic isotropic plate of finite width. The frequency equations corresponding to the symmetric and antisymme[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono metodykę prognozowania wibracji ogólnej statku, która pozwala określić stan wibracji dla jego różnych okresów życia.
EN The technique of forecasting of parameters of the general vibration of the fishing shipis presented, allowing to define vibration condition for various life of the fishing ship.
14
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 1 203--209
EN To add damping to the system, viscoelastic materials (VEM) are added to structures, in order to enhance damping effects of the VEM, a constraining layer is attached. Due to the addition of the material on the system the fundamental characteristics of the systems are altered much. This paper analyzes[...]
15
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A new approach called the "Variational Theory of Complex Rays'' has been developed in order to calculate the vibrations of slightly damped elastic plates in the medium-frequency range. The solution of a small system of equations, which does not result from a fine spatial discretization of the struct[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The result of computer simulation of robotic assembling profile details with passive adaptation and low frequency is represented.
17
75%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 83--90
PL Zjawiska drganiowe występujące w pojazdach samochodowych mają bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Samochód osobowy należy rozpatrywać jako wieloelementowy system techniczny, w którym występują zjawiska nieliniowe, dlatego drgania występujące w pojazdach należy analizować w [...]
EN Vibration phenomena occurring in vehicles are very relevant for safety and comfort. Passenger car must be considered as a multi-technical system in which there are non-linear phenomena. Therefore, vibrations occurring in vehicles should be analyzed in many points of car structure and relate them to [...]
18
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 3 521–537
EN The forced vibration of a multi-layered plate-strip with initial stress under the action of an arbitrary inclined time-harmonic force resting on a rigid foundation is considered. Within the framework of the piecewise homogeneous body model with the use of the three-dimensional linearized theory of e[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 149--163
EN A key factor enabling the achievement of the required capacity by longwall mining systems is to obtain a satisfactory service life for individual components of such systems. Such components include right-angle planetary gearboxes for armoured face conveyors. An increase in the service life of such e[...]
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 78--82, CD
PL Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne wł[...]
EN The paper presents a new vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last