Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiatraki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2003 Nr 12 18-19
2
100%
Czysta Energia
2005 Nr 1 20-22
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
4
88%
Czysta Energia
2005 Nr 7-8 14-16
5
75%
Elektro Info
2013 nr 9 22--25
PL W artykule przedstawiono metody zapobiegania i usuwania oblodzenia stosowane w wiatrakach energetycznych. Prezentację metod poprzedzono opisem skutków powodowanych przez oblodzenia.
EN This paper presents prevention and de-icing methods used in energy wind turbines. The presentation was introduced with description of damages and effects caused by icing.
6
75%
Architectus
2004 Nr 1(15) 43--49
PL Z sił przyrody człowiek korzystał już od najdawniejszych czasów. Woda służyła do napędzania kół wodnych, które z kolei uruchamiały urządzenia młyńskie lub tartaczne. Wiatr napędzał wiatraki i żaglowce. Przypuszcza się, że pierwsze młyny wietrzne powstały na Dalekim Wschodzie, gdzie mniejsza liczba r[...]
EN Rural flour-milling, both in wind and watermills, evolved up to 1870. Subsequent years showed its growing crisis, whose main cause was technical under-development. Windmills and small watermills -after only slight construction changes had been carried out in the mill mechanism - could not rival with[...]
7
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące kilku odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia: wiatru, promieniowania słonecznego oraz geotermalna z wnętrza Ziemi. W oparciu o dostępną literaturę dokonano oceny dostępności energii tych źródeł, następnie przedstawiono typowe rozwiązani[...]
EN The paper presents selected issues on several renewable energy sources (RES) such as: wind, solar, and geothermal energy from the Earth's interior. Based on the available literature an assessment of the energy sources availability was made, then typical technical solutions to convert renewable energ[...]
8
63%
Czysta Energia
2002 Nr 3 16-17
9
63%
Czysta Energia
2005 Nr 4 29-29
10
51%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2015 nr 29 9--22
PL Wiatr i woda stanowiły do połowy XIX w. podstawowe źródła energii dla zakładów produkcyjnych. Jako miarę stopnia rozwoju gospodarczego danego regionu przedstawiano liczbę i wielkość młynów wodnych i wietrznych. Wskutek rewolucji przemysłowej nastąpiła zasadnicza zmiana rodzaju zakładów wykorzystując[...]
EN Until the mid-19th century, the primary source of energy used in the industry was the energy of wind and water. As a measure of the degree of economic development of the region there were presented the number and size of watermills and wind mills. After the Industrial Revolution there has been a fun[...]
11
51%
Czysta Energia
2006 Nr 12 14-15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last