Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiśnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 29-29
PL W ostatnich latach przy niektórych ulicach Poznania, np. przy ulicy Wojska Polskiego na Golęcinie, Alei Solidarności na odcinku od ul. W. Witosa do ul. Dojazd, na zieleńcu osiedla Kosmonautów oraz w innych miejscach, posadzono wysokie drzewka o małych, gęstych koronach. Korony z czasem będą się powi[...]
2
75%
Ekologia i Technika
2015 R. 23, nr 5 253--256
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu czasu i warunków zamrażalniczego przechowywania wiśni na wielkość wycieku rozmrażalniczego. W wiśniach, przechowywanych w temperaturach stałych -5°C, -15°C i -25°C, oznaczono wielkość wycieku rozmrażalniczego w cyklach czterotygodniowych przez dwadzieśc[...]
EN The aim of this study was to evaluate the effect of tlme and frozen storage conditions cherry on the size of the leak thawing. In cherries, stored in constant temperaturę of -5°C, -15°C and -25°C, determined the leakage thawing in cycles of four weeks for twenty weeks of storage. Analysis of the res[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 439--440
PL Przedmiotem pracy jest kinetyka suszenia i aspekt jakościowy hybrydowego suszenia owoców wiśni. Zastosowano połączenie suszenia konwekcyjnego z mikrofalowym i promieniowaniem podczerwonym. Przeprowadzono testy z zastosowaniem różnych kombinacji mikrofalowej mocy 100 W i promieniowania podczerwonego [...]
EN Kinetics and qualitative aspect of cherry fruit subjected to hybrid drying is considered. Various combinations of convective, microwave and infrared drying methods were applied. The drying test were carried out with the application of different combinations of microwave power 100 W and infrared radi[...]
4
63%
Zieleń Miejska
2007 Nr 3 25-27
PL Rośliny z rodziny Prunus i Malus to w większości niewielkie drzewa o malowniczych koronach. Najbardziej efektowne są wiosną, w okresie kwitnienia, które jest z reguły bardzo obfite.
5
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr II/1 349--360
PL Celem pracy było porównanie potrzeb wodnych wiśni w rejonie Bydgoszczy i Wrocławia w czterdziestoleciu 1976-2015. Potrzeby wodne plantacji wiśni - dla gleb średnich, lekkich i ciężkich - wyznaczono metodą Pressa dla średnich miesięcznych temperatur powietrza w okresie IV-VIII w każdym roku. Większe [...]
EN The aim of the paper was the comparison of sour cherry-tree water requirements in the regions of Bydgoszcz and Wrocław in 1976-2015. The sour cherry-tree water requirements were determined for each year on the basis of air temperature in the period April - August for light soils, medium soils and he[...]
6
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2016 Vol. 61, nr 3 139--143
PL W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian wiśni. Wśród ocenianych odmian były dwie odmiany hodowli węgierskiej: ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Erdi Bötermö’ oraz jedna odmiana hodowli polskiej - ‘Sokówka Nr 6’. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2005 [...]
EN The experiment assessed the possibility of organic production of fruit of three sour cherry cultivars. Among the cultivars under evaluation were two cultivars of Hungarian breeding: ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Erdi Bötermö’, and one cultivar of Polish breeding - ‘Sokówka Nr 6’. Trees grafted onto Prunu[...]
7
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Produkcje owoców metodami ekologicznymi w Polsce ogranicza m.in. niedostatek środków produkcji, a zwłaszcza preparatów do ochrony roślin przed groźnymi chorobami i szkodnikami oraz bionawozów, niezbędnych do szybkiego uzupełnienia deficytu składników pokarmowych występującego często w sadach ekologi[...]
EN Ecological fruit production in Poland is limited by, among other things, a shortage of biological preparations for the protection of fruit trees and shrubs from diseases and pests as well as a lack of bio-fertilizers needed to supplement periodic nutrient deficiencies, especially of nitrogen. In the[...]
8
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 3 193--197
PL Doświadczenie prowadzono w latach 2010-2011 w szkółkach ekologicznych zlokalizowanymi w Mokrej Lewej i w Makowie k/Skierniewic. Podkładki jabłoni – M 26 i wiśni – antypka (Prunus mahaleb L.) rosły na glebie bielicowej w rozstawie 25 cm x 1,0 m. W pierwszym roku prowadzenia szkółki, najpierw podkładk[...]
EN The experiment was conducted in 2010-2011 in organic nurseries located in Mokra Lewa near Skierniewice and in Maków. Apple rootstocks – M.26, and sour cherry rootstocks – Mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.), were grown on a podzolic soil at a spacing of 25 cm × 1.0 m. In the first year of running the[...]
9
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 25--28
PL W artykule przedstawiono wartości udziału procentowego poszczególnych kwasów tłuszczowych w pestkach owoców, a także przeprowadzono analizę skupień otrzymanych wyników. Materiałem badawczym były pestki wybranych owoców pestkowych: czereśni, wiśni, moreli, brzoskwini i śliwy (odmiany: mirabelka, renk[...]
EN The article presents the percentage share of selected fatty acids in fruit stones, along with the analysis of concentration of the obtained results. The research material used were stones of selected type of fruit, namely: sweet cherry, cherry, apricot, peach, plum (cultivars: Mirabelle, Greengage, [...]
10
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 3 198--203
PL W ekologicznej szkółce doświadczalnej, gdzie rosły drzewka jabłoni odmiany ‘Topaz’ odpornej na parch i wiśni odmiany ‘Debreceni Bötermö’, badano wpływ nawozów mineralnych i bioproduktów zawierających związki humusowe (Humus UP, Humus Active), bakterie pożyteczne (Aktywit PM), wyciągi z aminokwasów r[...]
EN In an experimental organic nursery where trees of scab resistant apple cultivar ‘Topaz’ and sour cherry cultivar ‘Debreceni Bötermö’ were grown, the effects of mineral fertilizers and bioproducts containing humic compounds (Humus UP, Humus Active), beneficial bacteria (Aktywit PM), extracts of plant[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last