Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheel-rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 1/68 73-81
PL Artykuł przedstawia model opisujący oddziaływanie między kołem ze spłaszczeniem i szyną. Model jest oparty na informacjach zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Wykazano użyteczność modelu do oceny urządzeń wykrywających płaskie miejsca.
EN A model describing an interaction between a wheel flat and rail has been presented in the paper. The model is based on the literature of the subject enumerated in the references. An importance of the model for the flat wheel detection devices evaluation has been shown.
2
100%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiony został chronologiczny przegląd prowadzonych badań z zakresu modelowania zjawiska zużycia pary kinematycznej koło/szyna. Rozwój tych prac datuje się na początek lat 80. XX wieku i ściśle związany jest z rozwojem narzędzi komputerowych i metod badawczych wykorzystujących technikę[...]
EN The objective of this paper is to present recent theoretical and practical studies on the problems of wheel and rail wear modelling. Modelling and prediction of wear in the field of wheel-rail contact is a rather new research area as compared with, for example, wear prediction for different kind of [...]
3
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 70--74
PL W artykule przedstawiono metodologię bazującą na układach wieloczłonowych, umożliwiającą wyznaczenie sił kontaktowych w styku koła z szyną dla dowolnych powierzchni zarówno koła, jak i szyny. Model sił kontaktowych obejmuje siłę normalną z histerezą tłumienia oraz siły styczne wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of соmрlех, threedimensional single wheelset running on track. A methodology is develop here for the accurate description of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed order to determine, during t[...]
4
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 23--28
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of complex, threedimensional single wheelset running on turnout. A methodology is developed here for the aceurate deseription of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed in order to determine, d[...]
5
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono zagadnienie aproksymacji nierówności toru oraz powierzchni tocznych kół i szyn, które wpływają na oddziaływania między pojazdem i torem. Przedstawiono definicje geometrycznych nierówności toru i zaprezentowano wybrane metody ich opisu matematycznego. Szczególnie podkreślono [...]
EN This paper presents the approximation problem of track irregularities, as well as, of wheel and raił rolling surfaces, which influence vehicle-track interactions. We endeavour here to define geometrical irregularities of track and present selected methods of their mathematical description. The impor[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 6 7162--7170
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące zużycia kół i szyn w składzie dwuosiowych wagonów towarowych poruszających się po torze zakrzywionym o małym promieniu łuku. Analizowano wpływ sposobu połączenia wagonów oraz rodzaju zawieszenia na poziom zużycia kół i szyn. Do obliczeń w[...]
EN The article presents the results of simulation of wear on wheels and rails in a two-axle, connected freight wagons moving on the curved track. The influence of connection methods of wagons and type of suspension on the wear of wheels and rails was analized. For the calculations specialized program A[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last