Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylatory kopalniane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2001 nr 21 29-46
PL Przedstawiono dwa warianty konstruowania analitycznych charakterystyk prac wentylatorów kopalnianych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość aproksymowania rzeczywistego przebiegu graficznego charakterystyk funkcjami sklejanymi minimalnej krzywizny. Sposób wykonania analitycznych charakterystyk went[...]
EN Two variants for construction of mining fan analytic characteristics have been presented. The special attention has been paid to a possibility of approximation of real characteristics by minimal curvature stuck functions. The way of execution of analytic fun characteristic has been illustrated by tw[...]
2
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania regulowanych napędów wentylatorów kopalnianych. Podano schemat blokowy proponowanej automatycznej regulacji parametrów regulatora.
3
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2004 nr 3 35-44
PL W artykule przedstawiono sposoby sporządzania analitycznych charakterystyk wentylatorów kopalnianych, przy pracy zespołowej w układzie równoległym i szeregowym. Przy budowaniu tych charakterystyk korzysta się z indywidualnych analitycznych charakterystyk poszczególnych wentylatorów. Sposób postępowa[...]
EN The paper presents the method of drawing up the analytic characteristic of the mine fans trains operating in parallel or in series. While constructing those characteristics, the ones for individual fans are used. The procedure used for determination the swelling curves of the train operation within [...]
4
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 58--59
PL W polskim górnictwie węglowym dotychczas stosowano trzy typy wentylatorów głównego przewietrzania: promieniowe typu WPK i WPR oraz osiowe typu WOK. Początkowo zmiana parametrów wentylacyjnych w tych wentylatorach odbywała się przez zmianę kąta ustawienia aparatów kierowniczych lub poprzez dławienie [...]
5
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 50--53
PL Firma HYDAC powstała w 1963 roku i w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia. W ciągu tych lat przekształciła się z producenta hydroakumulatorów, filtrów, zaworów w Partnera oferującego komponenty, podzespoły i systemy zarówno w hydraulice stacjonarnej, jak i mobilnej. W Polsce, jako samodzieln[...]
6
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 17-23
EN The paper presents a selected method of diagnostic investigation implemented in mining fan driver system, with particular consideration of diagnostic: supply system, control system and driving parts of mining fan. In the paper, an exemplary automation control system of mining fan station using indus[...]
7
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wpływ regulacji dławieniowej na parametry przepływowe i akustyczne wentylatorów kopalnianych głównego przewietrzania WPK-3,9 W1 oraz WPK-3,9 W2. Dławienie przepływającego strumienia powietrza w sieci wentylacyjnej przeprowadzono poprzez zmianę stopnia zamknięcia zasuw odcina[...]
EN The throttle regulation influence on the flow and acoustic parameters of the mine main fans WPK-3.9 W1 and WPK-3.9 W2 is presented. Throttling of the flowing air stream in the ventilation system is made by changing closing degree of the gate valves on the suction side of the fans. Air velocities hav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last