Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylator spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 26-30
PL Celem referatu jest wykazanie oszczędności energii dzięki zastosowaniu układu przekształtnikowego do napędów wentylatorów spalin na przykładzie napędów zainstalowanych w El. Opole i El. Łaziska.
2
75%
Napędy i Sterowanie
1999 R. 1. nr 5 26--29
PL Dane techniczne oraz wnioski z rozruchu i eksploatacji napędów 4,5 MW wentylatorów spalin Bloku 3 Elektrowni Opole z przemiennikami częstotliwości typu Monoverter.
3
75%
Napędy i Sterowanie
PL Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędów dużej mocy na przykładzie napędu wentylatora wspomagającego spalin instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów.
4
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Wentylatory spalin zainstalowane przy kotłach fluidalnych CFB 670 bloków 1,2 i 3 w Elektrowni Turów zostały wyprodukowane prze/ firnie Barron Industries inc w oparciu o założenia projektowe opracowane przez producenta kotłów czyli firmę Foster Wheeler. Niestety o ile wydajność wentylatorów określono[...]
EN Gas Ventilators installed at fluid boilers Cl'B 670 in the blocks 1,2 and 3 in power plant "Turów", were produced by Barron Industries inc. based on project norms compiled by boilers producer - hosier Wheeler company. Unfortunately, however fan efficiency was designated correctly, the demanded compr[...]
5
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przeprowadzono analizę parametryczną pod kątem minimalizacji sumarycznego zużycia niezbędnej Jo napędu wentylatorów spalin. Uwzględniono podczas sporządzania charakterystyk różne opory w instalacji mokrego odsiarczania spalin MIOS związane z zapełnieniem koszy REGAWO. Przygotowano oprogramow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last