Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylacja indywidualna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 11 506-508
PL Przedstawiono metody badawcze jakie są zazwyczaj stosowane do oceny oddziaływania wentylacji indywidualnej na użytkownika. Metody bazują na określaniu jakości powietrza w strefie oddychania użytkownika, zdolności od chłodzenia lub ogrzewania organizmu a także odczuć subiektywnych użytkowników w zakr[...]
EN The paper presents testing methods commonly used for evaluation of the impact of individual ventilation on an user. The methods are based on determining the quality of the air in the breathing zone of the user, the ability of cooling or heating of the body as well as subjective feelings of heat comf[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 8 56-60
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 11 58-62
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka za pomocą rozwiązań wentylacji indywidualnej.
EN Selected aspects of a possibility to form the parameters of the surrounding air are presented, taking into consideration some solutions of individual ventilation systems.
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 1-2 49--51
PL Jak przedstawiono w artykule czynniki indywidualne mają znaczący wpływ na odbieranie przez użytkowników środowiska cieplnego. Z tej przyczyny powinno dążyć się do umożliwiania pracownikom samodzielnego dopasowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu, na przykład poprzez projektowanie wentyl[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 3 78, 80, 82--84
PL W obecnych czasach ludzie spędzają ponad 90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie warunki środowiska wewnętrznego są sztucznie kształtowane [1]. Jednocześnie ludzie konsumują około 1 kg pożywienia i około 2 kg wody, a także aż około 10 kg powietrza każdego dnia, z tej przyczyny jakość [...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę porównawczą zapotrzebowania na moc cieplną i chłodniczą przy zastosowaniu systemu wentylacji mieszającej i indywidualnej.
EN A comparative analysis of the heating and cooling energy requirements is presented taking into account the application of individual and mixing ventilations.
8
75%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 58-62
PL Wentylacja indywidualna umożliwia utrzymanie komfortu tylko w bezpośredniej bliskości użytkownika, w obrębie jego biurka. Dzięki temu w pozostałej części pomieszczenia nie trzeba utrzymywać temperatury komfortu i można zaprojektować system klimatyzacji dla nie znacznie wyższych wartości. Generuje to[...]
EN Personalized ventilation is able to keep the comfort conditions only in the close proximity to the user. For that reason the rest of room's volume can be maintained at higher temperatures. That leads to some savings - higher room temperature means less heat gains, better performance of fancoil units[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last