Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wektor ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1999 Nr 46 89-110
PL Część 2/2 pracy przeprowadza próbę oceny zintegrowanego satelitarno-inercjalnego systemu nawigacyjnego DGPS/IMU wykorzystując testy prototypu zamontowanego w samochodzie. We wstępie prezentuje się rozkład geograficzny poligonów testowych, dyskutuje ich własności fizyczne i przedstawia metodologię [...]
EN The objective of Part Two of this paper is to validate a prototype of an integrated navigation system linking Differential Global Positioning System DGPS and Inertial Measurement Unit IMLT, described in more detail in Part One of the sequence. Part Two demonstrates an actual performance of the proto[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1999 Nr 46 73-87
PL W pierwszej części pracy podane są podstawy teoretyczne systemów satelitarnych GPS, DGPS (Differential Global Positioning System), oraz inercjalnych INS (Inertial Navigation System) i IMU (Inertial Measurement Unit). Następnie przedstawione są zasady programowej integracji systemów satelitarn[...]
EN Part One of this paper describes rudiments of integrated DGPS/IMU system as an introduction to the system evaluation description which forms Part Two of the sequence. In the first section of Part One the fundamental aspects of the satellite Global Positioning System GPS, Differential GPS and of the [...]
3
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opracowano metody śledzenia własnego ruchu stereoskopowego układu kamer w statycznej scenie trójwymiarowej na podstawie sekwencji obrazów i wektora prędkości kątowych, mierzonego za pomocą czujnika inercyjnego. Założeniem projektu było połączenie strumieni danych pochodzących z obydwu źródeł w celu[...]
EN A method for ego-motion tracking of stereoscopic camera system in static 3D scene, based on image sequence and angular velocity vector measured by inertial sensor was developed. The main assumption of the project was fusion of data streams from both sources to obtain more accurate ego-motion estimat[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 438--441, CD
PL W artykule przedstawiono badania wektora ruchu prowadzone w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni, oraz podczas rejsów na statkach. Badano dokładność wyznaczenia położenia statku, kursu, prędkości i odległości najmniejszego zbliżenia wykorzystując radary statkowe oraz dane z Systemu Autom[...]
EN This article presents the movement vector research conducted in the radar laboratory of Gdynia Maritime University and during vessel cruises. The precision of designating the vessels' location, course, speed and CPA were researched using on-baord radars and AIS data. It is concluded that the precisi[...]
5
59%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 130-132
PL W pracy omówiono urządzenie elektroniczne specjalnej konstrukcji wspomagające osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie składa się układu stereoskopowego kamer o rozdzielczości 2 MPix każda, modułu dźwiękowego oraz procesora nadzorującego akwizycję obrazów oraz danych z czujników prz[...]
EN A special design of an electronic device for aiding the visually impaired in independent travel is presented in the paper. The device contains a stereovision module consisting of 2 MPix resolution digital cameras, a sound card and a processor that controls image acquisition and data recording from l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last