Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web page
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
1999 z. 7 5--8
EN The paper contains a short review of Internet pages devoted to descriptive geometry and pays attention to Internet’s innate educational possibilities. Addresses relevant to pages concerning descriptive geometry courses, sets of exercises, virtual models of geometrical objects written in VRML, and ge[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 379--386
PL W artykule przedstawiono sposób tworzenia klasyfikatorów, które mają posłużyć do wykrywania reklam w obrazach na stronach WWW. Opisano postać i rodzaj danych, jakie zostały wykorzystane do wytworzenia modeli. Omówiono wszystkie etapy tego procesu tworzenia modelu, na który składają się filtracja dos[...]
EN This article describes how to create classifiers, which are used to detect advertising images on web pages. The character and type of data that were used to produce models were also discussed. Modeling process consists of filtering the data, selection of appropriate variables, the evaluation of clas[...]
3
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 62-64
PL Wydawałoby się, że jednym z najbardziej fotogenicznych elementów, predestynowanych do promowania miast, jest zieleń – jako malownicza, żywa i kojąca tkanka miejska. To ona sprawia, że miasto zaczyna jawić się jako przyjazny habitat.
4
63%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL Artykuł porusza zagadnienia dotyczące klasyfikacji stron internetowych. Klasyfikacja przeprowadzana jest w oparciu o analizę struktury oraz zawartości stron. Pod uwagę brane są cechy zróżnicowanym charakterze, w tym między innymi cechy strukturalne, wizualne, tekstowe, łączy internetowych. Przy budo[...]
EN The paper concerns the issues of web pages analysis process. The classification is performed based on the analysis of the structure as well content of pages. Various characteristics are taken into account including inter alia, structural, visual, text, web and links features. During the construction[...]
5
63%
Studia Informatica
PL Artykuł dotyczy analizy informacji opisujących strony internetowe. Celem analizy jest wsparcie procesu ich klasyfikacji. Brane są pod uwagę cechy o zróżnicowanym charakterze, w tym między innymi cechy: strukturalne, wizualne, tekstowe, łączy internetowych. Przy budowie klasyfikatorów wykorzystano al[...]
EN The article concerns the analysis of information describing the web pages. The aim of the analysis is to support the process of their classification. Various characteristics are taken into account including inter alia, structural, visual, text, web and links features. During the construction of clas[...]
6
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Drewno w Słowenii jest dobrem naturalnym, którego zasoby nie są optymalnie wykorzystywane. Obecnie w Słowenii budynki wznoszone z wykorzystaniem drewna stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich budowanych obiektów. Jednocześnie kładzie się coraz większy nacisk na budownictwo energooszczędne i ek[...]
EN Considering the growing importance of energy-efficient building methods timber construction will play an increasingly important role in the future. Today wooden buildings in Slovenia represent just a small percentage of all domestic buildings constructed. Currently the growing trend towards wooden p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last