Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL Opracowanie omawia możliwości analizy zasobów sieci World Wide Web na podstawie struktury połączeń. Przedstawione są dwa najważniejsze podejścia, wyszukiwanie zasobów w całej sieci oraz wyszukiwanie informacji w zależnej od zapytania części sieci. Wskazano nowe obszary zastosowań dla metod analizy s[...]
EN This study discusses the possibilities of the analysis of the resources of the World Wide Web network due to the link structure. The most important ways, the searching for resources in the entire network and the searching for information in the query-depended part of the network, are presented. New [...]
2
100%
Studia Informatica
PL Znacząca część zapytań realizowanych przez wyszukiwarki internetowe dotyczy wyszukiwania lokalnego. W artykule omówiona została problematyka wyszukiwania informacji uwzględniających lokalizację. Zaproponowano system dla zasobów internetowych w języku polskim, umożliwiający pozyskiwanie informacji uw[...]
EN A significant part of search queries parsed by web search engines refers to local resources. The problem of searching for information considering localization details is described in this paper. A new local search system is introduced, for web resources in polish language.
3
94%
Studia Informatica : systems and information technology
2006 Vol. 1(7) 117--125
EN Article describes chance to explore data hidden in headers of e-mails taken from archive of mailing lists. Scientist part of the article presents a way of transforms information enclosed in Internet resources, explains idea of mailing lists archive and points out knowledge can be taken from. Technic[...]
4
94%
Challenges of Modern Technology
EN An article focuses on the new methods for automatic processing and analysis of the scientific papers. It covers the very first part of this task – discovery and harvesting of scientific publications from the internet. Article is focused on discovery and analysis of the html documents to identify pub[...]
5
94%
Control and Cybernetics
EN Online auctions have become a big business and the number of auction site users is growing rapidly. These virtual marketplaces give traders a lot of opportunities to find a contracting party. However, lack of physical contact between users decreases the degree of trust. Auction portals require an ef[...]
6
83%
Fundamenta Informaticae
EN The paper concerns the problem of predicting behaviour of web users, based on real historical data which constitutes an important issue in web mining. The research reported here was conducted while the authors participated in the international ECML/ PKDD 2007 Discovery Challenge competition – Track [...]
7
71%
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
2000 T. 12, z. 3 203-233
PL Wraz z gwałtownym zwiększaniem się zasobów WWW wzrasta również potrzeba opracowania efektywnych strategii wyszukiwania danych. Klasyczne metody dostosowane do dobrze zorganizowanych struktur danych tekstowych wydają się być niewystarczające w przypadku danych zawartych w Internecie. Niniejszy artyku[...]
EN With the rapid expansion of the World Wide Web, the need for efficient data retrieval strategies becomes stronger and will be still growing. Unfortunately classical information retrieval techniques, developed for well-organized collections of textual data do not seem to be able to cope with diversit[...]
8
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 277-283
PL Artykuł poświęcony jest jednej z technik pozyskiwania wiedzy o kliencie z internetowych stron przedsiębiorstwa. Nowy trend w marketingu ukierunkowany przede wszystkim na zaspakajanie indywiduwalnych potrzeb klientów wymusza poszukiwania nowych źródeł wiedzy o tych potrzebach. Kwesta ta rodzi nie ty[...]
EN In this work a technique of knowledge collection about client from a website is presented. A new marketing trend, which is guided by client's needs forces companies to search trough fresh data sources for new information. This trend creates a few problems not only technical but also of ethical natur[...]
9
59%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Classical association rules, here called 'direct', reflect relationships existing between items that relatively often co-occur in common transactions. In the web domain, items correspond to pages and transactions to user sessions. The main idea of the new approach presented is to discover indirect a[...]
10
48%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 3 64--69
EN This paper addresses the problem of classification of user sessions in an online store into two classes: buying sessions (during which a purchase confirmation occurs) and browsing sessions. As interactions connected with a purchase confirmation are typically completed at the end of user sessions, so[...]
11
48%
Metody Informatyki Stosowanej
EN This article presents Web Structure Mining method based on extracted Web data. For analisys this method uses hyperlinks connecting different webpages. Internet is treated as a special graph which points are specified webpages and links present its edges. That data is used to create easy in use Inter[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last