Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weave factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 60--63
PL Stwierdzono, ze na pionowe odprowadzenie wilgoci efekt włoskowatości wpływają takie czynniki jak: rodzaj przędzy, jej masa liniowa, gęstość nitki, struktura tkaniny i wykończenie tkaniny oraz rodzaj zastosowanego splotu tkaniny. W artykule zbadano wpływ współczynnika splotu na efekt włoskowatości. S[...]
EN Various factors such as the raw material of fibre, its linear density, thread density, fabric construction, finish and even the weave type of fabric influence fabric wickability. In this article, the influence of fabric weave, expressed by weave factor P1, on fabric wicking is analysed. Weaves are d[...]
2
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 48--51
PL Dla projektowania tkanin i wyboru ich parametrów strukturalnych niezbędne jest określenie na podstawie dwuwymiarowej matrycy ogólnego współczynnika tkaniny. W artykule określono możliwości zastosowania współczynników tkaniny P i P1 proponowanych przez V. Milasiusa. W teorii Brierleya współczynnik tk[...]
EN To design woven fabrics and select the parameters of their structure, it is always necessary to evaluate the two dimensional matrix of the weave by one factor. In this artice possibilities of the employment of the fabric weave factors P and P1 proposed by V. Milašius are presented. In Brierley’s the[...]
3
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 1 (60) 35--38
PL W artykule przedyskutowano stosowanie współczynnika splotu P1 oraz zespolonego współczynnika strukturalnego φ zaproponowanego przez Milašiusa. Ich zalety zostały podkreślone w porównaniu z innymi współczynnikami opracowanymi dla tkanin. Przeprowadzono analizę wpływu struktury tkanin na siłę zrywając[...]
EN In this article, the woven fabric weave factor P1 and the integrated fabric structure factor φ, suggested by Milašius, are described. Their qualities are emphasised in comparison with other woven fabric factors. The research results of the woven fabric structure’s influences on its breaking force an[...]
4
84%
Autex Research Journal
EN The maximum weavability limit is predicted by extending Peirce's geometrical model for non-plain weaves for circular and racetrack cross-sections by soft computing. This information is helpful to weavers in that attempts to weave impossible constructions can be avoided, thus saving time and money. I[...]
5
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 4 (87) 101--104
PL Badano poślizg nitek szwu w tkaninach o splocie niezrównoważonym. Poślizg nitek w szwie jest bardzo ważnym zagadnieniem i wiele badań przeprowadzono dla poznania wpływu różnych czynników. We wstępnych badaniach stwierdzono, że zachowanie tkanin o zrównoważonym i niezrównoważonym splocie należy rozpa[...]
EN In this article the seam slippage characteristics of unbalanced weave fabrics are analysed. The slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics is a very important factor, and strong claims have been made about this property. Preliminary investigations showed that balanced and unbalanced wov[...]
6
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 43--48
PL Zbadano wpływ wstępnego naprężenia osnowy i splotu na średnicę nitek osnowy. Tkaniny utkano przy rożnych splotach i naprężeniach. Średnicę nitek mierzono w środkowej części, poza przeplotami. Oznaczono również zależności pomiędzy średnicą nitek i wstępnymi naprężeniami przy względnieniu rożnych splo[...]
EN The influence of initial warp yarn tension and fabric weave on warp yarn projections are investigated in this article. Fabrics were woven with different initial tensions and weaves. The warp yarn projections were measured beside the floats in the central part of fabrics. The dependencies of warp yar[...]
7
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 113--119
PL Ochrona zapewniana przez odzież przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) była przedmiotem wielu badań. Brak jest jednak informacji dotyczących wpływu struktur splotów i nanocząstek tlenku cynku na te właściwości. Przedmiotem pracy było wytworzenie tkanin bawełnianych różniących się strukturą splot[...]
EN The protection provided by clothing against ultraviolet (UV) radiation has been the subject of considerable recent research. However, there is a lack of information concerned with the effect of weave structures and zinc oxide nanoparticles on these properties. A series of cotton fabrics differing in[...]
8
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 1 (49) 44--46
PL W artykule zostały omówione nowe możliwości zastosowania zintegrowanego współczynnika strukturalnego φ , zaproponowanego przez Vytautasa Milašiusa. Zaproponowano, aby dla oceny struktury tkaniny stosować zintegrowany współczynnik strukturalny w poszczególnych przedziałkach płochy. Dla przebadania te[...]
EN In this article, new possibilities for employing the integrating fabric structure factor φ proposed by Vytautas Milašius are presented. The integrating structure factor φ in separate dents of the reed is proposed for estimating the fabric structure. In order to investigate this proposal, high-tighte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last