Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wavelet function
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W niniejszym opracowaniu wykazuje się użyteczność pewnego rodzaju funkcji, zwanych falkami, w procesie odszumiania szeregów czasowych. Wielkości wyjściowe są poddawane procesowi wielorozdzielczej dekompozycji, wydzielającej składowe wysokoczęstotliwościowe i trend o regulowanym stopniu przystawalnoś[...]
EN In this article some kind of functions called wavelets is used as useful tool to denoising time series. Input data are decomposed on high and Iow frequency components with different degrees of multiresolution. To denoise time series, an algorithm is built, where second derivative of gaussian functio[...]
2
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem [...]
EN This paper presents an analysis of short circuit signals by discrete wavelet transform. The signals are obtained by simulation on two four-pole UHV transmission line’s model. Both efficacy of short circuit detection and sensibility to other system’s faults are discussed. An important part of the art[...]
3
63%
Technical Transactions
PL Skuteczność przetwarzania sygnału przy użyciu dyskretnej metody falkowej zależy bezpośrednio od prawidłowego wyboru falki bazowej. Opracowano model optymalizacji multicriterialnej doboru falki bazowej na podstawie logiki rozmytej. Wykonano badania eksperymentalne opisanego modelu dla najbardziej pop[...]
EN The effectiveness of signal processing using discrete wavelet transformation depends on the correct choice of basic wavelet function. A model of multi-criteria optimisation of selection of wavelet function was developed based on fuzzy logic. An experimental study of the model was carried out for the[...]
4
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Metoda bazująca na efekcie Barkhausena pozwala ocenić stan warstwy wierzchniej materiałów ferromagnetycznych. Uzyskane dane zależą od sposobu analizy sygnału oraz od przyjętych w niej parametrów. Dotychczasowe metody analizy sygnału efektu Barkhausena nie pozwalają uzyskać dostatecznych informacji o[...]
EN The method based on the Barkhausen effect allows evaluating a state of ferromagnetic materials top layer. Obtained data depends on the ways of a signal analysis and parameters, which are established. The present methods of the Barkhausen effect signal analysis set can't give enough amount of data ab[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last