Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wavelet analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 4 355--365
EN Algorithms used to determine the vibrations to which hand–tool operators are exposed take into account only vibrations measured on a tool. Thus, the significant influence of constraints joining the elements of the tool–operator system is neglected. This paper attempts to determine the influence of g[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Analiza falkowa z kompensacją ruchu nabrała w ostatnich latach dużego znaczenia za względu na liczne zastosowania, między innymi w koderach skalowalnych. Skalowalność jest ważną cechą wykorzystywaną podczas transmisji obrazów ruchomych poprzez sieci telekomunikacyjne o niejednorodnej strukturze. Ana[...]
EN The significance of the wavelet analysis with motion compensation, due to numerous applications in the area of scalable video coders, has grown significantly in importance in the recent years. The scalability of the coders is a fundamental feature while deploying within the heterogeneous networks. U[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The main task of this research work is applying techniques of wavelet analysis in spectral analysis of stationary random processes. The algorithm of calculation obtained for the spectral estimate of stationary random processes with discrete time via Doubeshies scaling function is studied.
4
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The prediction of machined surface parameters is an important factor in machining centre development. There is a great need to elaborate a method for on-line surface roughness estimation [1-7]. Among various measurement techniques, optical methods are considered suitable for in-process measurement o[...]
5
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono algorytm identyfikacji parametrów modeli, w postaci liniowych i nieliniowych równań różniczkowych, oparty na metodzie najmniejszych kwadratów i wyko-rzystujący właściwości pakietowej, falkowej analizy sygnału. Przedstawiono podstawy analizy falkowej i pakietowej ana lizy fal[...]
EN An algorithm for the identification of the parameters of models, based on the least-squares method and exploiting the properties of the signal wavelet packet analysis, has been proposed. A short introduc-tion to wavelet and wavelet packets’ analysis was presented. It has been shown that the n-th ste[...]
6
80%
Fundamenta Informaticae
EN Contents-based searching through audio data is basically restricted to metadata, which are attached manually to the file. Otherwise, users have to look for the specific musical information alone. Nevertheles, when classifiers based on descriptors extracted from sounds analytically are used, automati[...]
7
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Pokazano możliwość wykorzystania falkowych baz pakietowych w algorytmach rozwią-zywania zagadnień początkowych mechaniki opisywanych układami liniowych równań róż-niczkowych ze stałymi bądź zmiennymi współczynnikami. Przedstawiono i porównano algo-rytmy wykorzystujące rozwinięcia pochodnej zmiennych[...]
EN Algorithms using wavelet-packet bases for solving initial-value problems described by systems of lin-ear differential equations with constant or variable coefficients have been demonstrated. Algorithms which use expansions of the derivative of state variables and expansions of the state variables in[...]
8
80%
Machine Dynamics Research
EN In this paper the method of crack detection, localization and estimation of its relative depth using wavelet analysis was presented. Basing on obtained results, which were based on the analysis with application of B-spline wavelet the consequences of inappropriate selection of wavelet order for the [...]
9
80%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper presents a method of measuring the structure of traffic, based on the ground vibration generated by moving vehicles. The measuring system, which uses the presented method, works according to a classical model of pattern recognition process. The method of extracting features based on the wa[...]
10
80%
Machine Dynamics Problems
EN This paper presents carried out laboratory tests, which were aimed at detecting early stages of chipping of the pinion tooth crest by measurement and analysis of transverse vibration speed of transmission gear shafts. During co-operation of defected gear wheels, a local unsteadiness appeared in the [...]
11
80%
Machine Graphics and Vision
EN Denoising is an important application of image processing. We have constructed a denoising system which learns an optimal mapping from the input data to denoised data. The Morlet wavelet was used as the kernel function to construct the wavelet support vector machine. The noised image data is mapped [...]
12
80%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 223--227
EN This paper presents a comparison of two methods used for non-destructive testing: thermal impedance (Zth) and wavelet transform (WT). The transient heating process of a textolite plate with defects was measured using a thermographic camera. Based on the measurement results, a qualitative and quantit[...]
13
80%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 9 297--302
EN The paper presents the test procedure for determining dynamic parameters of mechanical structures, by using the method of wavelet analysis of vibration signals as a response of the construction to impulse excitation. Basic mathematical foundations have been shown for a mechanical system with one deg[...]
14
80%
Acta Geophysica Polonica
EN Data series of UV-B irradiance, ozone and cloudiness taken at Belsk station are analyzed in order to investigate the interrelation between these variables. Data series are separated into components of different time scales with the use of wavelet multiresolution decomposition. The analysis of the sm[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 109-112
PL W pierwszej części referatu przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące analizy falkowej. Szczegółowo omówione zostały CWT, DWT oraz pakiety falkowe. Druga część referatu do zastosowanie praktyczne falek do p prawy jakości oraz kompresji sygnałów 1D oraz 2D.
EN The first part of the paper contains theoretical informations about wavelet analysis. CWT, DWT and Wavelet Packets (WP) were desribed. The second part of the paper contains practical applications of wavelet transform. There were presented examples of 1D and 2D signal denoising and compression.
16
70%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Artykuł poświęcony jest analizie procesu przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej na powierzchni wypukłej łopatki turbinowej. Cechą charakterystyczną procesu przejścia jest powstawanie i rozwój pojedynczych struktur cechujących się dużą turbulencją, nazywanych turbulentnymi spotami.[...]
EN The paper deals with the analysis of laminar-turbulent transition process in the flow around the turbomachinery blading. The characteristic feature of laminar-turbulent transition process is the appearance of well-defined structures. commonly known as turbulent spots. The basic difficulty in analysi[...]
17
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 659--670
EN Fault diagnosis is playing today a crucial role in industrial systems. To improve reliability, safety and efficiency advanced monitoring methods have become increasingly important for many systems. The vibration analysis method is essential in improving condition monitoring and fault diagnosis of ro[...]
18
70%
Acta Geophysica
EN We present observations of electric and magnetic field variations from proton (about few Hz) to electron cyclotron frequencies (about few kHz) obtained by STAFF instrument on Cluster satellites during two cusp crossings, at ~6 RE altitude, in September 2002. The cusp was identified by the presence o[...]
19
70%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W zagadnieniach identyfikacji parametrycznej bardzo ważne jest wyznaczanie pochodnych sygnału. Wyznaczenie pochodnych jest szczególnie trudne wtedy, gdy w wyniku przeprowa-dzonych pomiarów dysponujemy często losowo zaburzonym i obarczonym błędem pomiarem, którym może być na przykład przemieszczenie [...]
EN The identification of mathematical models which can represent discrete dynamic systems is a problem of considerable importance in applied mechanics. The algorithm is tested on single degree of freedom system, which is described by linear and nonlinear differential equations with constant and variabl[...]
20
70%
Archives of Mechanics
EN The behavior of turbulent eddies within the self-similar region of a rigid surface interacting round jet is experimentally investigated. Results show that the turbulent jet flow structure is significantly affected due to the rigid surface interaction; particularly within the lower portion of the jet[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last