Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waveforms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 5 1074--1087
EN An algorithm was designed for inverting the set of cross-correlation coefficients between the records of recurrent earthquakes by a single station for their relative locations based on an assumption of Menke (1999) that the cross-correlation is only a function of separation between the sources and d[...]
2
88%
Acta Geophysica
EN Based on the results of application of correlation analysis to records of the 2005 Mukacheve group of recurrent events and their subsequent relocation relative to the reference event of 7 July 2005, a conclusion has been drawn that all the events had most likely occurred on the same rup-ture plane. [...]
3
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 71-77
PL Artykuł prezentuje wykorzystanie dekompozycji spektralnej (SD) i metody klasyfikacji facji sejsmicznych (WC) jako narzędzi do szybkiej identyfikacji perspektywicznych obiektów węglanowych o różnej genezie. Zaprezentowano i omówiono dwa przykłady zastosowania tych metod dla obiektów pochodzących z ba[...]
EN The paper shows an application of spectral decomposition and waveform classification as qualitative tools for fast delineation of different origin carbonate bodies. Two cases coming from Polish Permian Basin are presented and discussed here. Both of them are connected with objects hardly visible on [...]
4
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 293--297
PL W pracy przedstawiono dyskretną transformatę falkową (ang. Digital Wavelet Transform DWT) jako narzędzie do dekompozycji sygnałów akustycznych rejestrowanych w otworach wiertniczych sondą LSS. Celem badań była próba identyfikacji i wydzielenia poszczególnych pakietów falowych P, S i Stoneleya na dek[...]
EN In this paper Digital Wavelet Transform (DWT) as a tool for decomposing of acoustic full waveforms is presented. Attempt of identification and determination of P, S and Stoneley waves on the details obtained from DWT was the goal of the research. Conducted decompositions were evaluated on the basis [...]
5
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 2 112--113
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych monitorowania przebiegów napięciowo-prądowych w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Określono wpływ parametrów procesu erozji na stabilność obróbki.
EN The article presents results of monitoring current and voltage waveforms in EDM process. The relations between process parameters and stability of electrical erosion have been determined.
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Profilowania akustyczne z pełnym obrazem falowym opierają się na własnościach sprężystych ośrodka geologicznego i pozwalają na szczegółowe określenie parametrów petrofizycznych i zbiornikowych skał w otoczeniu otworu. Badania sejsmiczne charakteryzują się dużo mniejszą rozdzielczością pionową i pozi[...]
EN Acoustic full waveform logs, which are based on elastic properties of rocks, enable very detail determination of petrophysical and reservoir parameters, but only in the nearest vicinity of the borehole. On the other hand, seismic data provides continuous information over bigger area of investigation[...]
7
63%
Dozór Techniczny
2005 z. 5 115--117, 121
PL Dźwigi elektryczne (windy) należą do grupy urządzeń transportu bliskiego. Ze względu na fakt, że w większości przypadków służą one do transportu ludzi, projektowanie, modelowanie i wytwarzanie tych urządzeń jest z punktu widzenia pasażera bardzo ważnym zagadnieniem. Prawidłowa konfiguracja dźwigu wr[...]
8
63%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 6 1246--1261
EN Relative locations of recurrent earthquakes can be recovered from values of cross-correlation coefficients between their waveforms at a single station, provided that an idea of Menke (1999) that the values depend inversely exponentially from separation between the sources is true. An algorithm devel[...]
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 87--92
PL W artykule zaprezentowano system wspomagania działania służb Utrzymania Ruchu (UR) wykorzystujący systemy zabezpieczenia pracy silników elektrycznych, które umożliwiają gromadzenie dynamicznych przebiegów czasowych wielkości elektrycznych. System ten zbudowany na bazie Internetu przemysłowego, umożl[...]
EN This paper describes a new maintenance tool, which is built over Industrial Ethernet. As a source of data are used waveforms of electrical signals available from professional motor protection systems. The system is able to create patterns describing normal and abnormal technical condition of a produ[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 9 44--47
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ilustrujących wpływ zjawisk cieplnych na parametry dynamiczne tranzystora IGBT. Zaprezentowano zastosowany układ pomiarowy oraz przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk i parametrów dynamicznych wybranego tranzystora IGBT typu STGF14NC60KD wyp[...]
EN The paper concerns the study on an influence of thermal phenomena on selected parameters of the IGBT. In the paper, the used measurement set-up and the measured waveforms of waveforms of the investigated transistor obtained under different operating conditions are presented. Particulary, the influen[...]
11
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 253 102-113
PL W pomiarach energii przetworników częstotliwości, w wyniku nieliniowego przebiegu napięcia i prądu, nie jest możliwe użycie standardowych przyrządów pomiarowych. Jedyną możliwością jest wykorzystanie analizy FFT i następnie obliczenie poszczególnych mocy. Artykuł przedstawia procedury, pomiary i zal[...]
EN In measuring the energy parameters of frequency converters, due to the nonlinear voltage and current waveforms, it is not possible to use standard measuring devices. One possibility is to use FFT analysis followed by a calculation of the individual powers. The paper presents the procedures, measurem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last