Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water turbines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 5-9
PL Przedstawiono kierunki modernizacji krajowych elektrowni wodnych i wskazano na pozytywne skutki takich działań. Wymieniono elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne stosowane w nowych układach regulacji turbin wodnych i opisano sposoby ich instalowania.
EN The directions of changes in the domestic hydroelectric plants and the positive effects have been presented. The paper describes the hydraulic and electro-hydraulic components used in new control systems, as well as the applying methods.
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 10 372--378
PL Energia występuje pod wieloma postaciami i jest ona niezbędna ludziom do życia i rozwoju. Znaczna jej część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe. Istotnym kierunkiem działań jest obecnie dążenie do pozyskiwania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Celem przygotowanego przez[...]
EN There are many forms of energy that can be used by humans since energy is necessary for our existence and development. Growing prices of energy carriers and limited conventional energy sources are the reasons for application of low energy solutions for example in buildings. The other trend is growin[...]
3
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2004 nr 115 113-124
EN The strength analysis of penstock bifurcation in hydropower plants is discussed in the present paper. The analysis consists of determining the maximal internal pressure, (e.g. during turbine load rejection), stress analysis of the pipeline shell for assumed loading and assumed or determined material[...]
4
88%
Pompy, Pompownie
1999 nr 2 (76) 29-30
5
88%
Pompy, Pompownie
1999 nr 1 (75) 26-28
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykorzystanie energii płynącej wody bez budowania spiętrzeń budziło zainteresowanie już od dawna. W ostatnim latach zaprojektowano i opatentowano urządzenie przetwarzające energię płynącej wody na energię mechaniczną lub elektryczną, które zostało nazwane turbiną ślimakową. Podstawową zaletą urządze[...]
EN The using of the energy of flowing water without dams building was already interesting for a long time. Lately the device which converts the energy of flowing water into mechanical or electrical energy was designed and patented. The device was named spiral turbine. The basic advantage of devices usi[...]
7
63%
Tribologia
2007 nr 1 11-19
PL We współpracy z firmą ALSTOM HYDRO (Szwajcaria), zespół Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej przeprowadził symulacje przepływowe kilku rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu zwiększenie niezawodności turbin wodnych. W artykule opisano jedno z takich rozwiązań - tak zw[...]
EN In cooperation with ALSTOM HYDRO (Switzerland) company, KKiEM team of scientists from Gdańsk University of Technology performed CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations of several oil pumping devices that increase reliability of the water turbines. In the article one of these design solutions [...]
8
63%
Tribologia
2002 nr 1 201-213
PL Straty tarcia w hydrodynamicznych łożyskach wzdłużnych turbin wodnych o wałach pionowych są na tyle duże, że zazwyczaj konieczne jest wymuszone chłodzenie oleju smarującego. W wielu maszynach chłodzenie realizowane jest jeszcze za pomocą chłodnicy wodnej umieszczonej w zbiorniku oleju. Współcześnie [...]
EN Friction losses in hydrodynamic thrust bearings of vertical shaft water turbines are so big that usually forced cooling of the lubricating oil is necessary. Traditionally haet was taken away with the means of water coolers installed inside oil tanks. Nowadays internal cooling systems are often excha[...]
9
63%
Tribologia
2002 nr 1 171-183
PL Wysokocynowe stopy łożyskowe dzięki znanym zaletom od wielu lat są dominującym materiałem na łożyska hydrodynamiczne. Od pewnego czasu na świecie widoczne jest zainteresowanie tworzywami sztucznymi stosowanymi jako materiał łożyskowy, nie tylko dla łożysk bezsmarowych czy smarowanych wodą, ale także[...]
EN Whitemetals are, due to their well recognised advantages the most frequently used alloys for fluid film bearings in industry and power generation. Since several years use of polymer lining can be observed in the world not only for self-lubricating bearings or bearings lubricated with water but also [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last