Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water environment protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 399-402
2
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 271 149-158
PL W artykule opisano naturalne warunki występowania wysadu solnego "Dębina" oraz wynikające zagrożenia dla środowiska wodnego, na skutek eksploatacji w jego sąsiedztwie złoża węgla brunatnego Bełchatów. Przedstawiono sposób zabezpieczenia oraz zasady działania bariery ochronnej wokół wysadu solnego or[...]
EN In the paper natural conditions of Dębina salt diapir occurrence and conseąuent hazards for water environment, due to mining operations at Bełchatów and Szczerców open pits located in its vicinity was discussed. The protective measures were presented as well as the principles of the protection well [...]
3
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy przeanalizowano jakość wód rzeki Soły, dopływającej do zaporowego zbiornika Tresna. Jest to najwyższy zbiornik tzw. kaskady Soły, mającej duże znaczenie przeciwpowodziowe i jako rezerwuar wody do celów komunalnych. Celem pracy była ocena skuteczności działań ochronnych dla zasobów wodnych, r[...]
EN The quality of the Soła river flowing into the dam reservoir Tresna was presented in this paper. This is the highest reservoir of so called Sola cascade, which is important in case of flood control and as a reservoir of water used for municipal purposes. The aim of the study was to evaluate the effe[...]
4
63%
Przegląd Górniczy
PL Stwierdzono, że popioły denne ze spalania fluidalnego są zanieczyszczone szkodliwym dla środowiska wodnego jonem siarczkowym. Problem ten może zostać rozwiązany poprzez wytrącenie siarczków za pomocą związków wapnia (kamienia wapiennego, wapna palonego, gaszonego, hydratyzowanego i pokarbidowego). A[...]
EN It has been stated that bottom ashes from fluidal combustion are contaminated by sulphide ion harmful water environment. This problem can be solved by precipitation of sulfides by means of calcium compounds (limestone, burnt lime, slaked lime, hydrated lime, carbide residue). This process analysis p[...]
5
44%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 115--119
PL W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska wodnego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników łodzi motorowych. Zaproponowano metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów ekologistyki deter[...]
EN The paper presented an issue the threat of the aquatic environment and the environment caused by the emission of harmful substances contained in the exhaust gas engine boats. The methodology of calculating the estimated taking into account the types of emissions and aspects ecologists determining th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last