Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 56-58
PL Podwyższanie niskich stanów w ciekach wodnych, zwiększenie zasobów wód gruntowych, poprawienie jakości wód, polepszenie mikroklimatu, rewaloryzacja ekologiczna, a także polepszenie wrażeń estetycznych użytkowników - to tylko niektóre profity, które zapewnia racjonalna gospodarka wodna w mieście.
2
100%
Instal
2008 nr 2 48-48
PL W artykule przedstawiono wybrane zdarzenia niepożądane związane z gospodarką wodną i konflikty o wodę dotyczące rozmieszczenia zasobów wodnych. Przedstawiono model porozumień międzynarodowych, który redukuje konflikty i uwzględnia zapotrzebowanie na wodę w przyszłości. Dokonano analizy przyczyn kata[...]
EN The thesis introduces chosen undesirable incident connected with water economy and conflicts about allocating of water resources. The model of international agreements, which reduces conflicts, was introduced. Analyses of catastrophes causes of dams were executed. Examples of purposeful destructions[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 54-57
PL Woda wykorzystywana jest praktycznie w każdej sferze działalności ludzkiej, a w szczególnosci w procesach produkcji. Niedobór wody występuje nie tylko w krajach o suchym, ciepłym klimacie, ale coraz częściej w wielkich metropoliach. Dlatego warto zastanowaić się nad możliwością jej oszczędzania.
4
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 42--43
PL W ostatnich latach można zaobserwować znaczący rozwój myśli technicznej, dotyczącej urządzeń i obiektów gospodarki wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, co ma na celu zrównoważony rozwój tych systemów. Szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania wody opadowej pozwala na wybór rozwiązania w [...]
5
100%
Management Systems in Production Engineering
2019 nr 3 (27) 189--196
EN This study addresses the issues of water management safety management in the context of shaping the appropriate level of municipal services in Poland, related to quality standards and the availability of water resources for enterprises and the local community. The literature review presents examples[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 1 30-31
PL Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód opadowych to najprostszy i zarazem skuteczny sposób likwidowania deficytu wody - jednego z największych problemów współczesnego świata. Zasady zrównoważonej gospodarki wodnej próbuje wprowadzić również Polska, która po podpisaniu dokumentu .Agenda 21. została[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2018 nr 2 8--14
PL Na obszarze Górnego Śląska, m.in. w rejonie rzek Bierawka i Szotkówka, występuje wiele miejsc poddanych wpływom działalności górniczej, w tym osiadaniom. Obecnie rekultywacja obniżeń terenu (niecek osiadań) polega przede wszystkim na ich odwadnianiu lub zasypywaniu skałą płonną. Innym proponowanym s[...]
EN In the 1960s, an intensive development of the mining industry affected the subject reception basins, i.e. Bierawki and Szotkówki (USCB, Poland). The effects of mining activities are visible in these areas, as best exemplified by marshes and water-retention areas that are formed in river valleys. Tec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last