Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste solidification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 6 233-236
PL Przeprowadzone próby zestalania pyłów stalowniczych zawierających kadm, stosując mineralne środki wiążące, zakończyły się pełnym unieszkodliwieniem odpadu. Ze względu na znaczny wzrost masy unieszkodliwionego w ten sposób odpadu zastosowano w dalszych próbach zestalania organiczne materiały wiążące,[...]
EN The carried out tests of solidification of steel work dusts containing cadmium by using mineral solidification agents ended with full neutralization of the waste. Due to substantial increase of mass of the waste neutralized in this way, in other tests organic solidification agents were used; in one [...]
2
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2018 T. 34, z. 1 97--118
PL W Instytucie Nafty i Gazu–Państwowym Instytucie Badawczym podjęto prace badawcze w celu zestalenia odpadów wiertniczych przy użyciu cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, spoiwa hydraulicznego SCQ 25 oraz dodatku szkła wodnego sodowego pełniącego funkcję aktywatora wiązania. Celem realizowanych prac by[...]
EN Research works were undertaken at the Oil and Gas Institute–National Research Institute, in order to solidify drilling-related waste with the use of Portland cement CEM I 32.5R, hydraulic binder SCQ 25, as well as an additive of sodium water glass fulfilling a function of the binding activator. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last