Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste dumps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 83-90
PL W artykule podjęto próbę oceny możliwości pozyskiwania wybranych metali z odpadów hutniczych (po hutnictwie żelaza i stali oraz rud Zn-Pb) zgromadzonych na zwałowiskach w Gliwicach-Łabędach, Chorzowie i w Rudzie Śląskiej-Wirku. Oznaczono zawartość wybranych metali ciężkich w odpadach oraz przeanaliz[...]
EN The possibilities of the recovery chosen heavy metals from the waste dumps (after iron and steel production and zinc and lead production) in Gliwice-Łabędy, Chorzów and Ruda Śląska-Wirek were presented in this article. The concentration of the chosen heavy metals were recognized in the waste materi[...]
2
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Składowiska odpadów stanowią długotrwałe źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Jednym z ważniejszych problemów związanych z eksploatacją składowiska są odcieki. Skład odcieków składowiskowych jest różny i zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj odpadów, wiek składowiska, faza degra[...]
EN Waste dumps are long lasting sources of the pollution for the natural environment. One of the major problem related to the exploitation of the waste dump is seepage. Composition of waste dump seepage waters depends on many factors such as: type of the wastes, age of the dump, degradation phase, comp[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1349--1352
PL Badano wytrzymałość georusztów jednokierunkowych PEHD stosowanych do wzmacniania gruntu. Są one podatne na degradację utleniającą, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia ich właściwości mechanicznych. Przy zastosowaniu tych materiałów w konstrukcjach geotechnicznych niezwykle istotną kwestią [...]
EN HD polyethylene geogrids used as reinforcement of soil were studied for oxidative degrdn. resistance during aging at 25-75°C for 12 months. The tensile strength of the geogrids remained const. after aging but the relative elongation at rupture increased from 12% up to 19%.
4
75%
Environment Protection Engineering
EN More than 60% of the waste dumps in India are within 500 m from the communities. The odor impact from these sites may be the sole criterion to prioritize these sites for closure/remediation. The existing rating systems do not consider odor impact in their assessment. A new system, proposed in the st[...]
5
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 103-115
PL W artykule przedstawiono wstępną ocenę realizacji planu gospodarki odpadami w Bytomiu, a także propozycję jego monitorowania na podstawie rozszerzonego, w stosunku do przedstawionego w planie, zestawu wskaźników. Zgodnie z planem do monitorowania realizacji planu jest wykorzystywanych 12 wskaźników [...]
EN In the paper an introductory evaluation of realisation of waste management plan for Bytom and a proposition of its monitoring on a basis of indices set, extended in comparison with the one presented in the plan, was presented. According to the plan, 12 indices is used for monitoring the plan realisa[...]
6
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2004 Nr 3 (41) 41--51
PL Celem pracy badawczej była ocena wiedzy wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych występujących w środowisku pracy, ryzyku związanym z narażeniem na szkodliwości biologiczne, skutkach zdrowotnych wynikających z kontaktu z nimi oraz sposobach i środkach profilaktyki zawodowej. W b[...]
EN Exposure to biological agents at work may become a serious health hazard to the exposed workers. The aim of the study was to assess knowledge of biological hazards present in the work environment, related health risks and health protection against biological exposure at work among workers of some se[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last