Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 25-37
PL Praca obejmuje badania teoretyczne i eksperymentalne, dotyczące procesów wytwarzania, badania właściwości cieplnych oraz obciążeń cieplnych elementów maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących niszczących obciążeń cieplnych łopatki [...]
EN This paper presents results of experimental and theorelical inwestigations of plasma spray ing multiliayers barrier coatings applying on machine elements working in extreme thermal and mechanical conditions. Destructive heat loads on the blade of K 15 engine with Zr2O3 layer were tested on the speci[...]
2
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 75--80
PL W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności po[...]
EN In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantit[...]
3
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 11 459-465
PL Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z [...]
EN In the paper energy characteristics and consumption indicators for usable final and primary energy have been determined. The results were compared with reference values, i.e. base variant WT, the maximum WM and maximum technically possible to implement with mechanical ventilation and heat recovery W[...]
4
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 246--250
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
5
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2007 z. 57 3-156
PL W monografii przedstawiono badania dotyczące prognozowania przepływów powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową. Charakterystyczną cechą takich przepływów, zgodnie z modelem wentylacji wyporowej "filling box with a plume", jest tworzenie się w obrębie pomieszczenia dwóch charakterystycznych st[...]
EN The monograph presents the research on prediction of air flows in a room with displacement ventilation. What is characteristic according to the 'filling box with a plume' displacement ventilation model, is the forming of two specific zones inside the room: a lower one where the supply air flows into[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
7
63%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 1 23--26
PL Na bezpieczeństwo i wydajność pracy górników w znaczący sposób wpływają cieplne warunki pracy. Głównym czynnikiem decydującym o poziomie zagrożenia cieplnego jest rosnąca wraz z głębokością temperatura pierwotna skał. Wynikająca z tego wysoka temperatura powietrza w połączeniu ze znaczną wilgotności[...]
8
63%
Izolacje
2016 R. 21, nr 6 36--41
PL W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości i wil-gotno[...]
EN The article presents an indicative assessment of thermal comfort for two different residential buildings. The following indicators were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of long-term measurements of temperature, velocity [...]
9
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 4 33--43
PL Eksploatacja pokładów węgla kamiennego systemem ścianowym napotyka barierę wzrostu wydajności kompleksu ścianowego z uwagi na zagrożenie metanowe oraz klimatyczne. Urządzenia pracujące wyrobiskach eksploatacyjnych wydzielają ciepło do powietrza wpływając na warunki mikroklimatu. Przyczyną generowani[...]
EN Coal extraction effi ciency of longwall is limited by the methane and climatic hazards. Mining equipment working in excavation transmit heat to the air and affect microclimate conditions. This article presents short literature review and description of the determination of heat input to the longwall[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 67 [230] 239-245
11
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Omówiono uwarunkowania cieplne wyciskania izotermicznego stopów AlMgSi. Zaprezentowano wyniki badań uzyskanych w próbach przemysłowych wyciskania izotermicznego kształtowników ze stopów AlMgSi o składzie od 0,42 do 0,52% Mg. Wyciskaniem objęto kształtowniki o grubości ścianek od 1,2-1,5 mm, a proces[...]
EN An effect of temperature in the processes of isothermal extruding of the AIMgSi alloys was investigated. Results of industrial tests with isothermal extrusion of profiles from the AlMgSi alloys containing from 0.42 to 0.52% Mg have been presented. Walls of the profiles were 1.2-1.5 mm thick, and the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last