Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa przyścienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Artykuł dotyczy eksperymentalnej analizy rozwoju warstwy przyściennej na powierzchni turbinowej łopatki kierowniczej Na wlocie do palisady zainstalowany został wieniec prętów cylindrycznych mający za zadanie symulację warunków przepływowych panujących w rzeczywistym stopniu turbinowym. Zasadniczym z[...]
EN The paper presents an experimental analysis of the boundary layer developing on the surface of blade profile of a stator cascade. At the inlet to the cascade the conditions existing in real stage have been simulated by means of rotating wheel of cylindrical bars. The main aim of this work was to ana[...]
2
100%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 189-198
3
100%
Pneumatyka
2004 nr 6 28-33
PL W przedstawionej analizie skoncentrowano się na warstwie przyściennej, która powstaje na ścianie dyszy, odgrywając decydującą rolę przy określaniu strat hydraulicznych w dyszy. Ważnym wnioskiem jest odkrycie niezmiennego parametru, który umożliwia przewidywanie zachowania się dowolnej dyszy opisywan[...]
4
100%
Tribologia
2004 nr 1 31-44
PL W artykule opisano doświadczenie, które dodatkowo potwierdziło istnienie warstwy przyściennej w smarach plastycznych na powierzchni ścianki metalowej. Smar plastyczny, zagęszczony mydłem polarnym, który ściskano pomiędzy płytkami miedzianymi zachowywał się inaczej, aniżeli podczas ściskania go pomię[...]
EN The aim of presented paper was experimental confirmation of boundary layer in grease on metalic surface existence. The investiga tions have proved that crease with polar thickener had other beha- vior during compression between copper plates and polipropylene plates. The results of experiments showe[...]
5
88%
Turbulence : international journal
2000 Vol. 6-7 175-186
EN The paper presents an experimental analysis of the development of the unsteady boundary layer on a stator turbine blade. Upstream rotor wakes were generated by the rotating wheel of cylindrical rods. During the experiment three different cases with various wake-passing frequencies were tested and th[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 125-130
PL Praca przedstawia zastosowanie pakietu VSAERO, opartego na klasycznej metodzie panelowej wzbogaconej o model warstwy przyściennej, do obliczeń charakterystyk aerodynamicznych samolotów bezzałogowych. Zawiera obliczenia przykładowe realnych samolotów w klasie MALE i HALE.
EN This paper presents application of VSAERO package, based on classical panel method and enhanced on boundary layer method, to calculate aerodynamic characteristics of unmanned aircraft. Included computational examples present both MALE & HALE aircraft developed in WUT.
7
88%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 3 13-20
PL W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia występujące przy przepływie powietrza omywającego pojazdy szynowe podczas ich ruchu. Opisano warstwę przyścienną i oderwanie strug powietrza oraz opory aerodynamiczne i możliwości ich zmniejszenia.
EN The basic problems which occur during airflow flowing around the rail vehicles during their motion are presented in this work. The wall layer separation the air streams, aerodynamic resistances and the possibilities of their reduction are described.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 119--128
EN The paper presents validation of -Reθ model proposed by Menter at al (2006), which was extended by in-house correlations on onset location and transition length. The tests performed were based on experimental data on the flat plate test cases where l-t transition, laminar separation and reattachmen[...]
9
75%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono próbę eksperymentu numerycznego polegającego na wyznaczeniu parametrów strugi powietrza przepływającego w wyrobisku górniczym. W wyniku pomiarów parametrów przepływu wykonanych w wyrobisku górniczym z zastosowaniem termoanemometrycznego systemu wielopunktowych, współczasowyc[...]
EN This article presents an attempt of a numerical experiment the main goal of which was to determine the parameters of air stream flowing in the mine drift. As a result of flow parameter measurements performer in mine drifts utilizing the hot-wire anemometric system of multipoint simultaneous flow vel[...]
10
75%
Tribologia
2007 nr 6 75-85
PL Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych: wapniowego, litowego, aluminiowego i polimerowego. Do wyznaczenia wartości naprężeń stycznych w smarach wykorzystano reometr rotacyjny. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno rodzaj zagęszczacza, jak też rodzaj[...]
EN The presented research deals with the rheological properties of greases such as: calcium, lithium, aluminum soap and polymer thickened ones. The shear stress in these compounds has been determined by means of the rotational rheometer. Both the type of the thickener and the type of material of cylind[...]
11
75%
Nowoczesne Gazownictwo
2002 nr 2 44-50
12
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 131-147
EN In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary laye[...]
13
75%
Turbulence : international journal
1998 Vol. 4 83-95
EN The paper presents new experimental techniques measurements in variable density flows. The capabilities of the aspirating and hot-wire/film probes to measure density, velocity and shear stress are described with the special attention attached to the measurements in boundary layers.
14
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań numerycznych zjawiska erupcji warstwy przyściennej wywołanej przejściem skoncentrowanej struktury wirowej w pobliżu ściany. Do badań wybrano metodę cząstek wirowych. Omówiono mechanizm formowania się osobliwości w warstwie przyściennej. Wyniki numeryczne skonfrontowano z w[...]
EN Eruption of the boundary layer phenomenon due to motion of the concentrated vorticity area above the wall was discussed. Vortex particle method was chosen to investigate the phenomenon. The mechanism of formation of the singularities in the boundary layer was discussed. Theoretical background as wel[...]
15
75%
Tribologia
2006 nr 5 111-129
PL Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych. Obejmuje ona analizę literatury opisującej zjawiska przyścienne w smarach plastycznych. Zwrócono tutaj uwagę na fakt, że badania opisane w literaturze stwierdzały istnienie warstwy przyściennej w smarach plastycznyc[...]
EN The presented research deals with the rheological properties of greases. Article shows the part of research that author conducts in this discipline. Making of analysis of literature is purpose of author which treats about boundary layer in greases. Author suggests that other research workers state b[...]
16
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2007 Nr 4(191) 83-91
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań rozszerzonej analogii Reynoldsa w warstwie przyściennej na grzanej płycie w różnych warunkach jej opływu. Na podstawie pomiarów lokalnego współczynnika oporu Cf oraz liczby Stantona wzdłuż płyty w strumieniach o różnym poziomie turbulencji wyznaczono rozkład wsp[...]
EN The investigation of the extended Reynolds analogy of the transitional boundary layer on the heated plate with different onflow condition was carried out. The coefficients of intermittency were determined on the basis of the tree-parametric cumulative distribution function of Weibull using the local[...]
17
75%
Archive of Mechanical Engineering
PL Na drodze eksperymentalnej badane jest oderwanie turbulentnej warstwy przyściennej na płaskiej powierzchni powodowane dodatnim gradientem ciśnienia. Oderwanie jest opóźniane w wyniku oddziaływania wiórów generowanych w warstwie przyściennej przez małe strumienie powietrza nadmuchiwane na ściankę. Ro[...]
EN Turbulent boundary layer separation induced by positive pressure gradient at a plane surface is investigated experimentally. Separation is delayed by mean of a jet vortex generator in a form of small jets injected to the boundary layer of separation through orifices distributed across the main flow.[...]
18
75%
Turbulence : international journal
2000 Vol. 6-7 199-207
EN The present study concerns with the flow around two-dimensional cosine-shaped single hill. The set of experimental results obtained from a simulation performed in a boundary layer wind tunnel includes the mean and fluctuating velocity profiles as well as surface pressure distribution over the model [...]
19
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The object of the present paper is to determine the distribution of admixing elements, such as magnesium, manganese, silicon and sulfur, in the boundary layer of the main inlet of a ductile iron casting. The authors also intend to demonstrate the influence of elements diffusing from the casting mold[...]
20
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The paper deals with the problem of wakes effect and surface roughness, which influences the performance and flow of axial turbine and compressor stages. The accurate and reliable prediction of both effects are of great interest of designers. The paper discusses the results of verification of bounda[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last