Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2017 Nr 11 109--121
PL Tworzenie portretu pamięciowego metodą komputerową staje się coraz powszechniejszym sposobem na odtworzenie wyglądu ludzkiej twarzy. Systemy komputerowe stworzone do tego celu korzystają z bazy wzorców zawierającej obrazy przedstawiające części twarzy. Wzorce te muszą być połączone ze sobą w taki sp[...]
EN Creation of photofits by utilizing computer-based methods is becoming more and more common for reconstructing characteristics of a human face. Computer systems created to fulfil this purpose use to fall back upon databases containing patterns of certain parts of human faces. The patterns have to be [...]
2
71%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 2 269-281
PL Pręt cienkościenny otwarty jako belka Timoszenki. Celem pracy jest analiza wpływu sił poprzecznych na deformację prętów cienkościennych o profilu otwartym. W artykule zaprezentowano szkic algorytmu wprowadzenia wzorów rządzących problemem wpływu sił poprzecznych na wielkości statyczne i kinematyczne[...]
EN The principal aim of the present paper is to analyse influence of shear stress on drformation of thin-walled beams with open cross-sections. In particular, the text presents critical remarks on the hitherto existing attempts to consider the shear effect by substituting function defining warping of a[...]
3
71%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 367-375
PL "Więzy deplanacji" przyłożone do belki cienkościennej Celem pracy jest analiza więzów zewnętrznych, którym poddana jest belka o profilu cienkościennym. W zsczególności omówione zostały więzy uniemożliwiające spaczenie ścianki poprzecznej, do której zostały one przyłożone. Sformułowano i udowodniono [...]
EN This paper is principally aimed to present an analysis of constraints applied to a thin-walled beam. A particular type of constraints; i.e., the constraints of warping are considered in detail. A theorem on the constraints that make warping impossible has been proved.
4
71%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 1 213--226
EN The structural modeling and dynamic properties of a spinning beam with an unsymmetrical cross section are studied. Due to the eccentricity and spinning, transverse deflections along the two principal directions and the torsional motion about the longitudinal axis are coupled. The structural model of[...]
5
54%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 267-272
PL Zaproponowano ogólny model spaczenia przekroju belki dla potrzeb dynamiki wiropłatów. Dokonano rozpoznania sposobów wyznaczania spaczenia w różnych modelach belek w celu wyboru metody dogodnej do tworzenia tego modelu ogólnego. Obiecujące okazały się te sposoby modelowania spaczenia, w których minim[...]
EN A general model for cross section warping was formulated for rotating blades. Various existing models for cross section warping are reviewed to get insight into possibility of including them into general beam model. Models based on minimisation of elastic energy functions seem to be the most suitabl[...]
6
36%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 4 (100) 55--59
PL W artykule przedstawiono ogólne właściwości systemu MODAPTS i jego zastosowanie w procesie snucia przy produkcji tkanin. Przeanalizowano prace obsługi podczas snucia na podstawie ruchów i obciążeń. Zagadnienie to jest ważne m.in. dlatego, że pracownikami są na ogół kobiety. Udoskonalenia badano stos[...]
EN The paper presents some general features of the MODAPTS (Modular Arrangement of Predetermined Time Standards) method and its application in the warping process during making fabrics. The labour of the worker in extra warping jobs was analysed by means of the movements and load and the MODAPTS method[...]
7
36%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 155--174
PL Współcześnie stosowane metody projektowania elementów stalowych zmierzają do uwzględnienia szeregu parametrów poprawiających sposób odwzorowania rzeczywistych warunków pracy konstrukcji w inżynierskim modelu obliczeniowym. Jednym z istotnych parametrów jest wpływ sprężystego zamocowania przeciw spac[...]
EN The study presents the results of theoretical investigations into lateral torsional buckling (LTB) of bi-symmetric I-beams, elastically restrained against warping at supports. Beam loading schemes commonly used in practice are taken into account. The whole range of stiffness of the support joints, f[...]
8
36%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 1 (133) 23--31
PL Przędze różnego rodzaju rozwijane są ze szpul podczas trwania różnych procesów, takich jak: snucie, tkanie, skręcanie i nawijanie. Zmiana naprężenia przędzy z całkowicie pustej szpuli ma znaczący wpływ na jakość produktu i powoduje problemy z wydajnością maszyn w procesach takich jak tkanie i zwijan[...]
EN Yarns of different types are unwound from bobbins in different processes like warping, weaving, doubling and re-winding. A change in yarn tension from a full to empty bobbin causes serious product quality and machine efficiency problems in processes like weaving and winding. This paper investigates [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last