Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 148
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 147-158
PL Zaproponowano nową technikę wzmacniania murowanych ścian (szczelinowych ścian dwu- i trójwarstwowych) przy zachowaniu oryginalnego lica muru. Proponowana technika wzmacniania polega na wprowadzeniu ciągłej siatki z linek stalowych o wysokiej wytrzymałości w spoiny po ich pierwszym uzupełnieniu i zak[...]
EN A new technique is proposed for reinforcing rubble stone masonry walls (double and triple-leaf walls), when the fair-face masonry must be kept. The reinforcement technique consists of embedding a continuous mesh of high strength steel cords in the mortar joints after a first repointing, and then anc[...]
2
100%
Izolacje
PL Tematem artykułu są gipsowe tynki cienkowarstwowe, znane w kraju jako gładzie gipsowe. Materiały takie przeznaczone są do wykańczania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono rodzaje i właściwości gładzi gipsowych, ich zastosow[...]
3
100%
Izolacje
PL Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System], a wcześniej określane jako bezspoinowe systemy ocieplania [BSO] i metoda lekka-mokra, są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwię[...]
4
100%
Izolacje
PL Istotnym problemem wykonywanych obecnie murów licowych jest obniżenie ich estetyki oraz destrukcja wywołane oddziaływaniem rozpuszczalnych soli mineralnych.
5
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 75-79
PL Beton komórkowy może być stosowany do każdego rodzaju ścian w konstrukcjach naziemnych. W artykule przeprowadzono kompleksową ocenę ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. Wykazano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem są ściany jednowastwowe. Zaletą ścian zewnętrznych jednowarstwowych jest wystarc[...]
6
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 92-92
PL Badania przeprowadzone w Zakładzie Akustyki ITB potwierdziły bardzo dobrą izolacyjność ścian wykonanych z pustaków Porotherm 25 AKU. W artykule zaprezentowano dane techniczne pustaków Porotherm 25 AKU oraz wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z tych pustaków.
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 33-35
PL Artykuł dotyczy ścian działowych Rigips. Wzrastające wymagania stawiane ścianom działowym w odniesieniu do ich odporności ogniowej, nośności i sztywności, odporności na uderzenia eksploatacyjne, ale przede wszystkim w odniesieniu do izolacyjności akustycznej przyczyniają się do znacznego postępu i [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 71-74
PL Ściany zewnętrzne, aby mogły pełnić swoją rolę muszą spełniać następujące wymagania: nośność, izolacyjność cieplna, ognioodporność, izolacyjność akustyczna i odporność na odkształcenia i zarysowania. W artykule poddano charakterystyce ściany jednowastwowe. Z przeprowadzonych rozważań i obliczeń wyn[...]
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 98-99
PL Ściany osłonowe to przegrody zewnętrzne niepełniące funkcji konstrukcyjnych - przenoszące wyłącznie swój ciężar. Ich głównym zadaniem jest izolacja pomieszczenia od otoczenia i wpływu czynników atmosferycznych, w związku z tym użyte w nich materiały powinny charakteryzować się odpornością na mróz i [...]
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 65-66
PL Oznakowanie CE stanowi dowód przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Dzięki oznakowaniu CE wyroby mają swobodny wstęp na cały jednolity rynek europejski. O zakresie stosowania konkretnego wyrobu z oznakowaniem CE decyduje porównanie zadeklarowanych właściwoś[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 18-19
PL Obecnie standardem są 2 lub 3 kondygnacje podziemne w obiektach budowanych w centrum miast, a coraz częściej pojawiają się projekty budynków z 4 i 5 kondygnacjami pod ziemią. Przedmiotem artykułu jest Hotel Ibis Stare Miasto oraz Centrum Wielofunkcyjne Bonifraterska. Oba obiekty stykają się jedną ze[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 15-16
PL W artykule scharakteryzowano polski system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania,. Analizie poddano w szczególności przepisy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w odniesieniu do lekkich ścian osłonowych.
13
88%
Izolacje
PL Artykuł stanowi kontynuacje publikacji [l] w której scharakteryzowano za-prawy murarskie. Zostaną w nim opisane rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.
14
88%
Izolacje
PL Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkownia budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.
15
88%
Izolacje
PL Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych są elementami budowlanymi stosowanymi głównie w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, rolno-spożywczych oraz małej architektury, takich jak kioski i pawilony.
16
88%
Izolacje
PL Płytki mineralne jako okładziny ścian i jako wykładziny posadzek stanowią gru.pę wykończeniowych materiałów budowlanych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach ekspozycji zewnętrznych i wewnętrznych. Niektóre ich rodza.je w określonych systemach okładzin elewacyjnych mogą być mocowane do podłoża [...]
17
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 5-7
18
88%
Technical Issues
2016 nr 3 43--52
EN This paper is focused on the comprehensive analysis of the railway noise issues. It deals with the influence of noise on the environment and presents the options how the noise from the railway transport might be reduced by noise barriers. In conclusion, the theoretical part is complemented by a prac[...]
19
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 3 65--72
EN This article presents the influence of the heat source location to surface temperature distribution of the indoor side of external walls in an uninsulated apartment in Warsaw during the heating period. The apartment is located in a multi-family residential building. This building has never been ther[...]
20
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 245-252
PL W artykule przedstawiono właściwy sposób szacowania wytrzymałości na ściskanie niezbrojonego muru ceglanego w oparciu o zmierzoną wytrzymałość na ściskanie cegły i zaprawy murarskiej. Specjalną uwagę zwrócono na numeryczne zależności wykładnicze przedstawione w Polskiej Normie PN07, które są podobne[...]
EN Based on the measured compressive strengths of brick and mortar, proper estimating of the compressive strength of non-reinforced brick wall has been reported in this paper. Special attention is paid to the numerical exponential relation provided by the Polish Standard PN07 which is similar to the EC[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last