Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 138
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Proper rules of conduct on the example of exchange an old integrated wooden window on two PCV casement windows. Preparation of base, assembly, adjustment and sealing.
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Defects stated during production and assembly outside large-panel wall and at the time of building use. Conclusions from going so far experience.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 283-284
PL Omówiono przyczyny powstania pleśni na przegrodach w wyniku wadliwie działającej wentylacji grawitacyjnej oraz nieprawidłowości najczęściej popełniane w trakcie projektowania i wykonywania wentylacji naturalnej.
EN The reason of mould growth on partitions as a result of the faulty functioning gravity ventilation and also common errors in design and implementation of the natural ventilation are reported.
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Określenie przydatności metody ultradźwiękowej z ciągłym przepuszczaniem ultradźwięków do oceny procesu zgrzewania punktowego. Metoda ciągłego rejestrowania amplitudy ultradźwięków podczas tworzenia jądra zgrzeiny. Zastosowanie głowic nadawczej i odbiorczej, wbudowanych w elektrody zgrzewarki, w c[...]
EN Determination of the usefulness of ultrasonic method involving continuous ultrasound transmission for assessment of a spot welding process. A method of continous recording of the ultrasounds amplitude during formation of the weld nugget. Application of transmit and receive heads built in the welder [...]
5
88%
Świat Szkła
6
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr spec. 50-53
7
88%
Przegląd Spawalnictwa
8
75%
Izolacje
PL W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji co. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecn[...]
9
75%
Świat Szkła
10
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 4 336-338
PL Omówiono specyfikę projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych z podkreśleniem konieczności stosowania całkowicie odmiennego podejścia niż przy projektowaniu w metalach. Sposoby unikania błędów w konstruowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych przedstawiono w aspektach: kształtowania własności nabytych, w[...]
EN Discussed are specific requirements which must be met in design of products made from plastics with particular attention paid to specific engineering approach, entirely different from that practised in design of products made from metal. Suggestions on how to avoid errors in design of plastic parts [...]
11
75%
Mechanik
2007 R. 80, nr 4 286-287
PL Próba stworzenia algorytmu, według którego należałoby identyfikować i usuwać zaobserwowane podczas procesu wady wyrobów z tworzyw sztucznych.
EN An attempt to create an algorithm providing the guide for identification and elimination of the faults occurring in the plastic mould production process.
12
75%
Izolacje
PL W artykule opisano problemy występujące w konstrukcjach dachów płaskich i konsekwencje zastosowania niewłaściwie dobranych elementów systemów. Porównano systemy ze styropianem i wełną mineralną oraz łączenie mechaniczne i klejenie. Poruszono również problem odśnieżania dachów płaskich i przydatności[...]
EN The article describes problems that occur in fiat roof designs, as well as the consequences of using inappropriately selected elements of the systems. It compares the systems that utilise expanded polystyrene and mineral wool, as well as mechanical joining and adhesive bonding. It also raises the pr[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 6 83-93
PL Artykuł dotyczy problemu konieczności ujednolicenia terminologii naukowej, metod badawczych w naukach humanistycznych. Analiza przeprowadzona jest na przykładzie pojęcia logopedycznego "wada wymowy". Różnorodne definiowanie i interpretowanie tego pojęcia prowadzi do niemożności porównawczego wykorzy[...]
EN The paper deals with the necessity of standarisation of scientific terminology and research methods in the humanities. The author analyses the term "speech defect" as an example. The differences in defining and interpreting this notion results in the impossibility of comparing quantitative data conc[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 8 52-53
15
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 22-24
16
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 30-31
17
75%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 6 21--25
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Podano podstawowe zależności opisujące położenie i rozmiary wady jako lokalnej wewnętrznej nieciągłości materiału, otrzymywane w ultradźwiękowych badaniach defektoskopowych metodą echa z pomiarów czasu powrotu i amplitudy wiązki fal odbitej od jej brzegu. Wiązkę tę emituje cyklicznie skośna głowica [...]
EN Basic equations of the position coordinates and dimensions of flaw in form of the local internal material discontinuity are given. These flaw variables are obtained from the measurement of return time and amplitude of the ultrasonic inspection beam emitted and detected by inclined head sliding on th[...]
19
75%
Świat Szkła
20
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 239--244
PL W materiale zasygnalizowane zostały kierunki modernizacji systemu informatyczno-diagnostycznego, jaki jest stosowany w Lwowskim magnetycznym wagonie-defektoskopowym Nr 442. Dla diagnostyki kolei zastosowano tutaj magnetyczno-dynamiczną metodę, jaka w obecnej chwili bardzo szeroko jest wykorzystywana[...]
EN Modernization ways of the information-diagnostic system on the Lviv magnetic testing carriage #442 are considered. For testing railway this carriage uses Magnetic Flux Leakage (MFL) method which has several advantages over widely used ultrasonic method. MFL is used in the UK, Iran, the US and former[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last