Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wał korbowy silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu modelowanej zmiany szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów na przebieg chwilowej prędkości obrotowej (przyspieszenia kątowego) wału korbowego silnika A D 4.236. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano nową metodę diagnostyczną określania ci[...]
EN There are presented the results of experimental research of the combustion chamber tightness change influence on the rotational speed (and angular acceleration) of the AD 4.236 diesel engine crankshaft. On the basis of results there are suggested new diagnostic method for compression pressure in cyl[...]
2
86%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 1017--1023
EN The numerical calculations results of torsional vibration of the multi-cylinder crankshaft in the serial combustion engine (MC), including a viscous damper (VD), at complex forcing, were shown. In fact, in the MC case the crankshaft rotation forcings spectrum is the sum of harmonic forcing whose amp[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1235--1239
PL W artykule przedstawiono problematykę uszkodzeń skojarzenia tribologicznego czop korbowodowy-łożysko ślizgowe w silniku o zapłonie iskrowym na podstawie badań makroskopowych. Artykuł stanowi studium kilku przypadków uszkodzenia silników, do których dochodziło w krótkim okresie eksploatacji po wykona[...]
EN The article presents issues of damages tribological association of connecting-rod spigot - sliding bearing in the engine with spark ignition based on macroscopic studies. The article presents a study of several cases of engine damages that occurred in a short period of operation after previously don[...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 837--843, CD
PL W artykule omówiono sygnały rejestrowane podczas napędzania wału korbowego silnika przez rozrusznik oraz opisano wpływ wartości temperatury i mocy układu rozruchowego na rejestrowane sygnały. Przedstawiono stanowisko oraz metodykę badań rozruchu silnika spalinowego. Wskazano źródła oporów w silniku [...]
EN This article discusses the signals recorded during the engine crankshaft driving by the electric starter and describes the effect of the temperature and power of the starter on the recorded signals. The test stand and methodology of the start-up testing of an internal combustion engine are presented[...]
5
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 661--668, CD
PL W artykule scharakteryzowano napędzanie wału korbowego przez rozrusznik jako proces diagnostyczny. Omówiono warunki pracy rozrusznika elektrycznego podczas napędzania wału korbowego silnika w aspekcie równowagi momentu oporu silnika i momentu siły wytwarzanego przez układ rozruchowy. Scharakteryzowa[...]
EN Engine crankshaft driving by the starter is characterised as a diagnostic process. The article discusses the working conditions of the electric starter when driving the engine crankshaft in terms of the equilibrium of the engine resistance torque and the moment of force generated by starting system.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last