Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 851
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 3 101-103
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Mechanical and physical characteristic of Keramzybeton which make possible to construct rational formation of building partitions, fulfilling at the same time: thermal, dampness, acoustic and fire protection of buildings.
3
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 253--261
PL Rozwój cywilizacji generuje powstawanie różnego rodzaju odpadów, do których zalicza się również osady ściekowe. Z uwagi na narastający problem związany z zagospodarowaniem tych odpadów, należy rozważyć różne alternatywy ich wykorzystania. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., poprzez unieszkodliw[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Gabro i bazalt są skałami magmowymi zasadowymi o zbliżonym składzie mineralnym. Powstają z jednego typu stopu magmowego zubożonego w krzemionkę. Bazalt jest wylewnym odpowiednikiem gabra. Różna geneza tych skał wpływa na ich różnice teksturalne, co ma wpływ na właściwości kruszyw z nich produkowanyc[...]
EN Gabbro and basalt are mafic igneous rocks which have generally the same mineral composition, because they crystallize from a similar type of solution. This solution is not saturated by silica. Basalt is an effusive equivalent of gabbro. The different genesis of these rocks causes their textural diff[...]
5
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy porównano właściwości soków fizykochemiczne i biochemiczne soków z czarnej porzeczki, wiśni i aronii, zagęszczanych przez termiczne odparowanie wody oraz wymrażanie lodu. Do otrzymania koncentratów soków zastosowano tradycyjną, przemysłową instalację wyparną oraz kriokoncentrator Pilot Plant[...]
EN Several physicochemical and biochemical properties of blackcurrant, berry and chokeberry juices concentrated by thermal water evaporation and freeze-concentration have been compared. Juice concentrates were obtained from the evaporator installation used in food industry and from a pilot plant freeze[...]
6
80%
Świat Szkła
2010 nr 6 [142] 34--36, 38--39
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Trwałość betonu definiowana jako zdolność do wypełniania funkcji wyznaczonej projektem konstrukcyjnym przez odpowiedni okres czasu, uzależniona jest w dużej mierze od środowiska pracy. Na niekorzystny wpływ środowiska pracy betonu narażony jest przede wszystkim zaczyn cementowy, którego składniki ta[...]
EN Concrete durability defined as an ability to performing a function pointed by a construction project during a due period of time is mainly dependent of the working environment. The working environment has a disadvantageous influence mainly upon the cement paste the components of which, such as calci[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono nowe możliwości zastosowania siarki do produkcji materiałów ochronnych w stosunku do stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych.
EN In paper the news of using of sulphur in the production of protection materials have been presented. These materials will be in protection of the reinforcement in concrete.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Klasyfikacja i ocean jakości betonu komórkowego w Czechach I w Polsce opierają się na takich samych zasadach. Różnice nie utrudniają wymiany informacji i wspólnego poglądu na zmiany związane z planowanym przejściem na normalizację europejska. Dostosowanie do nowych wymagań zwiększy znaczenie wytrzym[...]
EN The classification and requirements of material in Czech Republic and Poland are presented. The differences in regard to European requirements are indicated. The influence of humidity on most important material properties are characterized.
10
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1277-1279
11
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 10 30-32
12
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 410-412
13
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 5 692-695
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 263-268
PL Przedstawiono zakres wykonanych badań. Omówiono wyniki wpływu cynkowania zanurzeniowego na właściwości stali konstrukcyjnej gatunku S235JRG2. Zaobserwowano, że oprócz podstawowej funkcji, jaką ma spełniać ten proces w ochronie przed korozją, ma on najistotniejszy wpływ na poprawę udarności badanego [...]
EN The range of tests performed on hot galvanized spacemen's and beams made of S235JRG2 steel is presented. The influence of hot galvanizing process on mechanical and geometrical properties was tested. It has been noticed that regardless the basic function of hot galvanizing, which is corrosion protect[...]
15
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono perspektywy rozwoju nanotechnologii do 2015 roku (rys. 1). Zastosowanie nanomateriałów w masowo produkowanych wyrobach nadal napotyka wiele trudności, jakich nie oczekiwano przy ich wdrażaniu do praktyki przemysłowej i powoduje wydłużenie czasu do wdrożenia nawet do kilkunastu [...]
EN This paper presents an example of the potential developments for nanotech-nology up to the year 2015 (Fig. 1). There continues to be numerous obstacles in the use of nanomaterials in mass produced products. These problems were not expected when originally introduced into industry practice, which has[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This paper presents the methods and the formulas to design High Performance Concretes (HPC) in the range of compresive strength 60-100 MPa. The formulas present the relationships between the composition and the mechanical properties of HPC. Compressive strength after 28 days have been presented, as [...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this paper the results of mortars with glass microfibers investigations are presented. The main objective of this work was to evaluate the influence of glass microfibers on shrinkage cracking, physical and mechanical properties of mortars with constant amount of superplasticizer. Obtained results[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Badania właściwości zawiesin wbudowywanych w przesłony przeciwfiltracyjne wykonano podczas modernizacji odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Próbki materiału przesłony pobrano do specjalnych form i poddano wiązaniu w sposób analogiczny jak w przesłonie. Przedstawiono wyniki badań i potwierd[...]
EN Determination of the properties of vertical bentonite barriers at the construction site sometimes is unrealizable. Laboratory tests, although require special method of sample preparation - due to precise projection of making the construction, should be performed for verification of the "in-situ" tes[...]
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wykorzystując dane doświadczalne dokonano identyfikacji relacji łączących stosunek wodno-cementowy, parametry mechaniki pękania oraz parametry morfologii przełomu betonów ciężkich. Potwierdzono przydatność sztucznych sieci neuronowych w analizie problemów inżynierskich.
EN Back Propagation Networks (BPN) with Resilent Propagation (RProp) learning algorithm have been used for identification of severeal relations between water-cement ratio, fracture toughnes in Mode II and fracture surface parameters of dense conretes without the necessity of performing ardous experime[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last