Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości spektroskopowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 4 624--628
PL Określono właściwości spektroskopowe ksantohumolu (XN) przy zastosowaniu elektronowej spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej w środowisku wodnym i rozpuszczalników organicznych. Obserwowano batochromowe przesunięcia maksimów absorpcji i emisji we wszystkich badanych rozpuszczalnikach. Przy wy[...]
EN Absorption and emission spectra of 2’,4’,4-trihydroxy-6’- methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcon (xanthohumol, XN) were detd. in solvents of varying polarity. A batochromic shift was obsd. in absorption and fluorescence spectra upon increase of solvent polarity (π-π* transition). The magnitude of [...]
2
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 215-232
PL W artykule przedstawiono strukturę krystaliczną i właściwości spektroskopowe kryształów nieuporządkowanych, należących do rodziny związków o wzorze ogólnym ABCO4, gdzie A = Sr, Ba; B = La-Gd; C = Al, Ga. Pierwsza część artykułu zawiera wybrane informacje na temat struktury badanych materiałów. W dr[...]
EN Crystal structure and some spectroscopic and optical properties of disordered crystals belonging to the big wide family of compounds with the general chemical formula ABCO4 (where A is Sr or Ba; B is a rare earth element and C stands for Ga, Al or a transition element) have been examined. The first [...]
3
80%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
4
80%
Optica Applicata
EN Lasers prepared by incorporation of the active dyes into porous glasses are described. The background of the use of lasers for photodynamic therapy and diagnostics is outlined. The role of hematoporphyrin and hypericin in creation of singlet oxygen which destroys the malignant tissues, is explained.[...]
5
80%
Optica Applicata
EN Spectroscopic properties of encapsulated porous silicon (PS) have been studied in detail. In order to investigate different heterostructures of porous silicon a complex of analysis methods such as photoluminescence (PL) electroluminescence (EL), cathodoluminescence (CL) and thermostimulated depolari[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last