Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości popiołów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Popioły i żużle są uciążliwym odpadem w środowisku naturalnym, który jednakowoż znajduje zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych. Interesujące było zbadanie właściwości popiołów i żużli pochodzących z procesu spalania tego samego paliwa węglowego w dwóch różnych instalacjach (pracujących w[...]
EN In the paper the results of investigation for the purpose to determine some features of ashes and slag derived from heating installation are presented. Investigated ashes and slag have been taken from heating - power plant in Kielce, where 2 installation are going on. Fundamental differences of phys[...]
2
100%
Ekotechnika
2007 nr 2 30-33
3
88%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad procesem spalania granulatów biomasowych (peletów) w kotle wodnym małej mocy (≤ 15 kWt), wyposażonym w palenisko retortowe. Badano wpływ materiału granulatów na: jakość spalania, sprawność kotła, emisję zanieczyszczeń, a także na właściwości pop[...]
EN In this paper the results of investigation on biomass pellets combustion in small power water boiler with retort furnace are presented. The influence of pellets substance on: combustion quality, efficiency of the boiler and pollutants emission was determined, as well as proprieties of obtained ash. [...]
4
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 11 451-456
PL Właściwości popiołów : zagadnienia ilościowe i jakościowe. Rodzaje popiołów lotnych ze spalania węgla ,skład chemiczny popiołów ze spalania węgla kamiennego w zależności od rodzaju zastosowanego kotła. Wykorzystanie popiołów.
EN Properties of the ashes: quantitative and qualitative issues. The types of fly ash from coal combustion, the chemical composition of ashes from the combustion of coal, depending on the type of boiler. The use of ashes.
5
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The influence of sewage sludge incineration temperature on the formed ash constitution was examined. The comparative extraction tests of two differently prepared ashes (laboratory and industrial) were carried out in order to verify if the parameters of sewage sludge incineration influence the extrac[...]
6
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Podczas wytwarzania energii elektrycznej powstają odpady stale jako pozostałość po spalaniu węgla lub oczyszczania spalin. Odpady te należy wykorzystać do likwidacji wyrobiska odkrywkowego. W artykule omówiono właściwości powstałych popiołów i ich cechy przydatne w procesie składowania jak np. aktyw[...]
EN During power generation solid wastes are produced in large amounts as by-products of coal combustion and gases cleaning. Those wastes should be utilized for open pit liquidation. Paper presents properties of ashes and their features usable in storage process; e.g., hydraulic activity and volumetric [...]
7
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 568-569
PL Przedstawiono wyniki badań mineralnej pozostałości po termicznym przetworzeniu odpadowego pierza, mączki mięsno-kostnej (MMK) oraz pomiotu kurzego w wielkolaboratoryjnym piecu obrotowym. Powstałe popioły charakteryzowały się dużą zawartością fosforu oraz innych makroelementów, a także zawierały tak [...]
EN Feathers, meat and bone meal and poultry litter were combusted at 600–900°C in a rotary kiln. The resulting ash esp. from meat and bone meal showed a high content of P and Ca (up to 17.37% and 29.93%, resp.). It contained also micronutrients (Cu, Fe, Mn, and Zn) and can be used as an additive to enr[...]
8
51%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób[...]
EN Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an effici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last