Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości mechaniczne stali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stale o średniej zawartości węgla 0,25–0,60% a także stale C zawierające 0,30–1,7% węgla, mogą być z pożytkiem poddane wielu zabiegom udoskonalającym, różniącym się od ich zwykłej formy (kuty na gorąco, normalizowany lub ciągniony). Zabiegi te zmierzały albo do obniżenia niektórych właściwości przez[...]
EN Steels of medium carbon content (0.25–0.60)% also C-steels of (0.30–1.7)% carbon, could undergo successfully in wide range of improvements , in additional to their usual supplied form (hot forged ,normalized or drawing), either by lowering some properties by soft annealing to be easy machined, and t[...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Stal należy do najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych i w zależności od składu chemicznego oraz obróbki cieplnej lub obróbki cieplno-plastycznej (termomechanicznej) charakteryzuje się różnymi typami mikrostruktury oraz różnym poziomem właściwości mechanicznych i użytkowych. W ostatnich l[...]
EN Steels belong to the most popular structural materials. Depending on their chemical compositions and applied heat or thermo-mechanical treatment, steels are characterised by various microstructures as well as diverse mechanical and functional properties. Recent years have seen the significant develo[...]
3
84%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki oddziaływania wodoru na właściwości użytkowe metali i stopów. Omówiono możliwości wykorzystania wodoru jako nośnika energii w ogniwach paliwowych oraz dokonano charakterystyki podstawowych typów ogniw paliwowych, a także możliwości ich [...]
EN The paper presents both positive and negative effects of hydrogen on the properties of metals and alloys utility. The possibility of using hydrogen as an energy carrier in fuel cells was discussed and the characterization was madę of basie types of fuel cells, and their applłcability.
4
84%
Dozór Techniczny
2003 z. 4 77--80
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last