Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Magnesy trwałe stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, zarówno w domu, samochodzie czy pociągu. Występują, między innymi, w silnikach elektrycznych i prądnicach pracujących w różnych warunkach środowiskowych. Magnesy trwałe muszą spełniać określone wymagania pod względem takich właściwości [...]
EN The permanent magnets are used in basic consumer devices at home, in car or train. For example, these magnets may be found in electric motors and generators working in various environmental conditions. The permanent magnets have to meet the requirements of physical conditions, such as magnetic condi[...]
2
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to obtain polyurethane matrix composite materials reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 particles and to observe changes of magnetic properties and magnetostriction of samples with different particle size distributions of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder and varying volume concentr[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Fizyki
PL Monografia przedstawia badania właściwości magnetycznych związków należących do dwu układów warstwowych tlenków miedzi: RBa2Cu3O6+x i R2Cu2O5 (gdzie R jest jonem z grupy ziem rzadkich). W rozdziałach 2 i 3 przedstawiono podstawowe informacje dotyczące charakterystyk materiałowych badanych materiałów[...]
EN In this monograph a study of magnetic properties of two layered copper oxide systems: RBa2Cu3O6+x and R2Cu2O5 (where R is the rare earth ion) is presented. Introductory Chapters 2 and 3 give basic information about materials characteristics, crystal field effect, dipole and exchange interactions, an[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Szybko chłodzone stopy z układu Nd-Fe-Al, zawierające około 60% at Nd i około 10% at. Al, są materiałami magnetycznie twardymi. Stosując metody rentgenowskie można stwierdzić, że są to materiały amorficzne. Możliwe jest ich otrzymywanie w postaci masywnych próbek o dużych rozmiarach. W rzeczywistośc[...]
EN Rapidly cooled Nd-Fe-Al alloys of, containing about 60at.% of Nd and about 10at.% of Al, are hard magnetic materials. They can be produced in the form of massive large-size samples. When examined by the X-ray methods they seem to be amorphous, but in fact, their phase structure contains both amorpho[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano dwie serie stopów Pri0+xFe9o-x (x=0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 and 5 % at.) wytworzonych poprzez długotrwałe wygrzewanie oraz szybkie chłodzenie cieczy na wirującym miedzianym bębnie. Przy użyciu analizy rentgenowskiej, spektroskopii mossbauerowskiej oraz transmisyjnej mikroskopi[...]
EN Two series of Prlo+xFe9o-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-r[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono badania mikrostruktury oraz właściwości magnetycznych masywnych stopów amorficznych o składzie: Fe6i-xCo7+xZrioMo5W2B15 (gdzie x=0, 2, 4) wytwarzanych poprzez zasysanie roztopionych łukowo stopów do miedzianej formy chłodzonej wodą oraz jednokierunkowe szybkie chłodzenie na wir[...]
EN The microstructure and magnetic properties of bulk glassy Fe6i-xCo7+xZrioMo5W2Bi5 (where x=0, 2, 4) alloy samples in the form of suction-cast rods and tubes and melt-spun ribbons, were investigated. Para- to ferromagnetic ordering transition was observed with increasing Co contents, so that the x=0 [...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 171-175
EN Magnetic powder composites find ever-wider use as active magnetic materials for magnetic cores of electric devices. Special interest is focused on dielectromagnetics. They are powder composites made from soft magnetic powder with an admixture of, dielectric in the form of resins, which both bind and[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano wpływ pokrycia elektroizolacyjnego na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych po wykrawaniu. Wykonano badania wpływu powłok lakierowych i karlitowych o różnej grubości na właściwości blach orientowanych i nieorientowanych. Przedstawiono zmiany strat całkowitych i [...]
EN The influence of the surface insulation coating of electrical steels on their magnetic properties after punching. The influence of the surface insulation coating on the magnetic properties of electrical steel after punching has been presented. Research on the effects of different kind of coatings an[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykrawanie i wycinanie laserem elementów rdzeni magnetycznych maszyn elektrycznych powoduje znaczne pogorszenie właściwości magnetycznych. Autorzy zbadali wpływ wykrawania i cięcia laserem na właściwości magnetyczne nieorientowanych krzemowych stali. Badania ograniczono do podstawowych właściwości m[...]
EN Punching and laser cutting magnetic core elements of electric machine deteriorate magnetic properties. Influence of punching and laser cutting on magnetic properties of silicon non-oriented electrical steel is presented. Measurements has limited to fundamental magnetic properties. losses and magneti[...]
10
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 212-214
PL Amorficzny stop Fe60Co10Ni10Zr7B13 przygotowano w postaci taśmy metodą melt-spinning. Własności magnetyczne amorficznego stopu zbadano przy użyciu unikalnej metody rf-Mössbauer, która dostarcza informacji na temat pól anizotropii magnetycznej fazy amorficznej. Wyniki otrzymane metodą rf-Mössbauer po[...]
EN The amorphous Fe60Co10Ni10Zr7B13 alloy was prepared as a ribbon by the melt-spinning technique. Soft magnetic properties of the amorphous alloy were investigated by a unique rf-Mössbauer technique that provided information about magnetic anisotropy fields in the amorphous phase. The rf-Mössbauer res[...]
11
100%
Inżynieria Biomateriałów
12
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiały nanokrystaliczne na bazie żelaza są jedną z nowocześniejszych grup materiałów magnetycznie miękkich. Dużym zainteresowaniem cieszą się materiały uzyskiwane na drodze częściowej nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Metoda ta pozwala na wytworzenie materiałów posiadających lepsze właściwoś[...]
EN One of the most rapidly developing groups of magnetically soft materials are the nanocrystalline, iron-based alloys. Special interest concerns the materials obtained by partial crystallization of metallic glasses, with better magnetic properties than those found for the amorphous counterparts. Nanoc[...]
13
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 241 139-152
PL W artykule przedstawiono wpływ metody wycinania blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne. Badania wykonano dla blachy elektrotechnicznej niezorientowanej. Zbadano wpływ zastosowanej atmosfery ochronnej (powietrza oraz azotu) na charakterystyki magnesowania i stratność blach elektrote[...]
EN The paper presents the influence of laser cutting of electrical steels on their magnetic properties. The research was made on an non-oriented electrical steels M330-50A type. The influence of applied technological atmosphere during laser cutting on magnetization characteristics and losses of electri[...]
14
88%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 46 15--17
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości magnetycznych wieloskładnikowych stopów amorficznych o składach Fe61Co10Y8Me1B20 (Me = W, Zr, Nb) w postaci taśm o szerokości 3 mm i grubości około 30 µm. Badane materiały otrzymano metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na [...]
EN The microstructure and the soft magnetic properties of the multi-component Fe61Co10Y8Me1B20 amorphous alloys (where Me = W, Zr or Nb) have been investigated; the samples were in the form of ribbons of 3 mm width and 30 µm thickness. The samples were produced using a single-roller melt-spinning[...]
16
75%
Elektro Info
2012 nr 9 132-140
PL Bez elementów wytworzonych z blach elektrotechnicznych trudno sobie wyobrazić silnik elektryczny, generator czy transformator. W artykule przedstawiono wpływ procesów najczęściej spotykanych podczas obróbki blach prądnicowych na pogorszenie ich właściwości magnetycznych. Zaprezentowano wpływ spawani[...]
EN Without the components made of electrical steel is difficult to imagine an electrical motor, generator or transformer. This paper presents the influence of the most commonly processes encountered during the processing of non-oriented electrical steels to the deterioration of the magnetic properties.[...]
17
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Elementy przetworników elektrycznych wykonane z kompozytów proszkowych mogą spełniać różne funkcje. Często są to jednoskładnikowe elementy magnetycznie miękkie stanowiące magnetowód kompozytowy zastępujący magnetowód wykonany uprzednio z blach elektrotechnicznych lub odlewów. Taka funkcja znajduje c[...]
EN Electric converter elements made from powder composites are able to fulfil various functions. They are often made as a single soft magnetic element forming magnetic core and simultaneously substituting it for convectional electrical sheeted core or solid core. The goals of use of powder magnetic com[...]
18
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczalne dotyczące wpływu wysokotemperaturowej deformacji plastycznej na własności magnetyczne monokryształów typu Ni2MnGa. Wykazano, iż plastyczność badanych monokryształów Ni2MnGa w temperaturze otoczenia jest ograniczona do bardzo małych odkształceń, nie większyc[...]
EN The work presents experimental results on the influence of high temperature plastic deformation on the magnetic properties of Ni2MnGa type single crystals. It has been shown that room temperature plasticity of the Ni2MnGa single crystals is limited to very small strains (lower than 10-2), whereas at[...]
19
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The goal of this work was to determine influence of amount and type of ferrite fillers on magnetic induction of epoxy composites. Six mixtures that contain different amount of ferrite powder were prepared. Additionally an effect of type and amount of introduced ferrite powder on epoxy resin[...]
20
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN The aim of this paper was to present magnetic properties research results of polymer matrix composites. The influence of the kind of fillers and amount of fillers on the magnetic properties of the composites was studied and is presented in this paper.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last