Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości antybakteryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 12 14-17
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 5 8-10
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 3 25--29
EN The article presents the characteristics of layers samples of cellulose nanofibers, silver modified, produced in the process of electrospinning from cellulose solutions in N-oxide-N-methylmorpholine (NMMO). Modifying the properties of nanofibers was performed by in situ generation of nanosilver in t[...]
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 6 36-38
EN The research on possibility of applying ecological biocides in protection of textiles based on natural fibres was presented. Linen-cotton fabric protected with biocides of plant origin, and linen fabric protected with ionic liquids, belonging to quaternary ammonium, salts, were tested to action of 5[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 5 40-43
EN Intensive development of the nanotechnotogy connected with the production of micro- and nanostructures is creating huge possibilities for coming into existence of modern multifunctional products. That kind of materials on the basis of textile carriers can have the wide application thanks to the new [...]
6
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 5 47-48
EN The research on possibility of applying ecological biocides in protection of textiles based on natural fibres was presented. Linen-cotton fabric protected with biocides of plant origin, and linen fabric protected with ionic liquids, belonging to quaternary ammonium, salts, were tested to action of 5[...]
7
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 4 43-45
EN Intensive development of the nanotechnology connected with the production of micro- and nanostructures is creating huge possibilities for coming into existence of modern multifunctional products. That kind of materials on the basis of textile carriers can have the wide application thanks to the new [...]
8
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 6 24-24
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 22-23
10
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 7 25-27
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 5 8-9
12
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 4 7-10
13
61%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 12 35-39
EN Examinations consisted in studying of the colloidal preparation of nanoparticles of silver, which applied in the finishing process could give textile materials the antibacterial properties of textile materials being retardant to the functional washings. Using technology of visualization of nanoparti[...]
14
61%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 8 683--692
PL Jednym z coraz bardziej niepokojących problemów dzisiejszej cywilizacji są przewlekłe infekcje bakteryjne. Częste i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków spowodowało wytworzenie przez bakterie ewolucyjnych adaptacji, czyniąc je opornymi na działanie tradycyjnych leków. W ostatnich latach ogromnym z[...]
EN One of the most threatening problem of nowadays civilization are bacterial infections. Often unjustified administration of antibiotics have forced bacterial strains to develop evolutionary adaptations which make them more resistant for traditional drugs. Recently hybrid materials, based on silver na[...]
15
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 259--260
Thermal modification of lysozyme is one of methods of increasing its antimicrobial properties against Gram-negative bacteria. The paper presents research on determining the best values of basic parameters of this process. It is shown that modification carried out at pH 4.40 for 15 minutes at 80°C si[...]
PL Termiczna modyfikacja lizozymu jest jedną z metod zwiększania jego właściwości antybakteryjnych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem najlepszych wartości podstawowych parametrów tego procesu. Wykazano, że modyfikacja prowadzona przy pH 4,40 przez 15 minut [...]
16
61%
Acta Innovations
2018 no. 26 21--27
EN In recent years, there has been observed a growing need for novel, multifunctional materials that would not only replace, but also heal the damaged tissues. In this paper, the titanium dioxide films manufactured by anodic oxidation method are investigated. The study of their structurization and anti[...]
17
61%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 1 42--47
18
61%
Technologia i Jakość Wyrobów
2014 R. 59 48--54
PL Opracowano metodę syntezy wielofunkcyjnych preparatów na bazie metylolopochodnych poliheksametylenobiguanidyny łączących wysoką aktywność przeciwbakteryjną z działaniem garbującym skórę. Sprawdzono możliwości wykorzystania tych preparatów w wyprawie skór bydlęcych.
EN Elaboration of the synthesis method of multifunctional formulations based on methyl-derivatives of polyhexamethylene biguanide combining high antimicrobial activity with the operation of tanning the skin. Checked the possibility of using these formulations in tanning of bovine hides.
19
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 3 (86) 82-87
PL Celem badań było szczepienie włóknin polipropylenowych silanami ułatwiającymi adhezję, traktowanie ich chitozanem lub AgNO3 a następnie analiza otrzymanych próbek między innymi za pomocą FT-IR, NMR, SEM, EDS i TGA. Wyniki analiz pozwoliły na określenie wpływu modyfikacji włóknin za pomocą silanów. S[...]
EN This experiment aimed to graft PP nonwoven fabric with a silane coupling agent, then process it with chitosan or AgNO3, next to analyse and test it with related instruments, such as FT-IR, NMR, SEM, EDS, TGA etc., and finally study the influence of the modification of the silane coupling agent on th[...]
20
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Naturalne polimery są szeroko używane do opatrunków aktywnych na bazie: alginianów, żelatyny, chitozanu i kwasu hialuronowego. W przedstawionych badaniach błonę alginianową otrzymuje się, omijając liofilizację. Żel otrzymano z morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus L.) wykorzystywanego powsz[...]
EN Natural polymers widely used to produce drug carriers and active dressings include alginates, gelatine, chitosan and hyaluronic acid. In this study, alginate films were obtained bypassing the process of lyophilization. Produced from the common bladder wrack (Fucus vesiculosus L.), they can be used i[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last