Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 140
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno szklane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 11 29-31
EN In this paper are presented information about new generation glass fibres and direction their development. The goods made from glass fibres and their application were presented.
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 10 30-31
EN In this paper are presented information about new generation glass fibres and direction their development. The goods made from glass fibres and their application were presented.
3
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 2 50-52
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL Leczenie protetyczne pacjentów wymaga użycia odpowiednich materiałów rekonstrukcyjnych. Częste uszkodzenia uzupełnień protetycznych skłaniają do badań nad ulepszeniem stosowanych materiałów. Jednym ze sposobów uzyskania lepszych właściwości mechanicznych jest zbrojenie włóknem szklanym.
EN Prosthetic treatment of patients requires the use of appropriate reconstruction materials. Often failures of prosthetic appliances have encouraged authors to carry out further research on improving the accessible materials. One of the methods of achieving better mechanical properties is reinforcemen[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy referat prezentuje szerokie możliwości zastosowania rur HOBAS, produkowanych metodą odlewania odśrodkowego z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, do budowy i renowacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W referacie opisano klasyfikacje rur HOBAS na podstawie ich nom[...]
EN Paper presents wide range of HOBAS GRP (centrifugaly cast) pipe applications in potable water and sewerage sector. HOBAS PIPES are clasified hereabove on the basis of their nominal stiffness classes. Thanks to the numerous adventages these pipes are recommended as well to traditional 'cut and cover'[...]
6
88%
Przegląd Budowlany
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Budowa studni odwadniających w kopalniach węgla brunatnego stawia wysokie wymagania materiałom użytym do ich wykonania. Tradycyjne materiały takie jak stal są stopniowo wypierane przez tworzywa sztuczne o unikalnych parametrach technicznych i użytkowych. Wykonywanie studni odwadniających w kopalniac[...]
EN Analysis of realizability lining water wells with HOBAS casing polyester pipes with DCL coupling.! Benefits coming out of application and main differences between GRP and steel pipes. Experiences.
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono motywy wykonania stanowiska do określenia oporności przepływu powietrza przez materiały porowate, opis oraz schemat ideowy nowego stanowiska pomiarowego do określenia oporności przepływu powietrza, wyniki przeprowadzonych pomiarów powtarzalności uzyskiwanych wyników opornoś[...]
EN In this paper we present the reasons for having constructed the site for estimating airflow resistance of porous materials that are used for making for acoustical applications. Repeatability of measurement results obtained on new measurement site is presented too. The test surveys were made for the [...]
9
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 3 26-28
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 2 107-108
PL Kładka została oddana do użytku 27 czerwca 1999 r. jako pierwszy obiekt w Polsce wykonany całkowicie z kompozytu polimerowego. Jest wykorzystywana przy obsłudze oczyszczalni ścieków w Łodzi. Jej konstrukcję stanowią dwa dźwigary kratowe rozpiętości 20 m.
EN The bridge galery open day took place on 27-th June 1999 in Łódź. It was the first construction built in Poland using entirely advanced reinforced polimer composites. The bridge gallery is used by servicing of sewage-treat-ment plant.
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 283--288
PL W pracy oceniono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na występowanie odmian polimorficznych w kompozycie na osnowie poliamidu 6. Dwa rodzaje kompozytów poliamidowych, zawierających 25 i 50% włókna szklanego poddano obciążeniom zmiennym w czasie. Następnie przeprowadzono badania rentgenograficzne, na p[...]
EN In this work, the influence of load variable in time on occurrence of polymorphic modification in polyamide 6 matrix composites was presented. Two types of composites with 25 and 50% of glass fibres were tested under load variable in time. Then on the surface and in the core of each specimen X-ray r[...]
12
75%
Instal
2011 nr 3 33-35
PL W artykule omówiono odmiany włókien szklanych stosowanych przy produkcji rur poliestrowych. Przedstawiono genezę włókien szklanych, rodzaje i skład chemiczny oraz zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę włókien "E" i właściwości poszczególnych grup oraz ich charakterystyki zawarte w nowyc[...]
EN In the article the variation of glass fibers applied in production polyester pipes are presented. At the beginning the genesis, types, chemical properties and applications glass fibers are done. Particular properties of "E" family glass fibers and theirs technical data presented in the polish and in[...]
13
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule opisano procedurę badania wpływu siarkowodoru na rury okładzinowe wykonane z włókien szklanych oraz makroskopowe wyniki przeprowadzonych badań. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach otworowych. Wyniki badań wykazały, że rury z włókien szklanych absorbują siarkowodór, a także rea[...]
EN The paper presents results of laboratory research on the hydrogen sulfide influence for fiberglass tubulars. The research was prepared in borehole-simulated conditions. The results show that hydrogen sulfide is absorbed by fiberglass material and gives chemical reactions. It can reduce technological[...]
14
75%
Świat Szkła
15
75%
Kompozyty
PL Przedstawiono wybrane właściwości fizyczne (mechaniczne i cieplne) mieszaniny poliamidu 6 w ilości 50%, polipropylenu w ilości 50%, kompozytu tej mieszaniny z włóknem szklanym w ilości 30% mas. oraz podstawowych składników tej mieszaniny. Zaprezentowano też strukturę krystaliczną mieszaniny i kompoz[...]
EN Selected physical properties (mechanical and thermal) of 50% polyamide 6 and 50% polypropylene compound the composite of this compound fille with 30% glass fibre and basic components of the compound have been presented. The structure of the compound and the composite obtained from scanning microscop[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 76-76
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 163-166
PL W pracy przedstawiono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości mechaniczne kompozytów poliamidu 6 z włóknem szklanym. Zaprezentowane wyniki badań pokazują wpływ ilości włókna i wielkości obciążenia na właściwości poliamidu. Badania właściwości prowadzono w 100000 cykli obciążenia przy cztere[...]
EN In his work, influence of variable loading on mechanical properties of polyamide 6 composites filled with glass fiber were presented. It includes results of test which show the influence of amount of glass fiber and value of load on polyamide's properties. Tests were carried out in 100 000 cycles of[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem dodatku organicznych włókien z poli(tereftalanu etylenu) na właściwości tłoczyw poliestrowo-szklanych typu DMC. Badania są kontynuacją prac nad modyfikacją tłoczyw poliestrowych [1, 2] i polegają na częściowym zastąpieniu w nich włókien szklanych włóknami PET. [...]
EN This report presents some results of the use of PET fibers as a partial replacement for glass in polyester moulding compounds. It has been found that replacing 1/4 vol. part of the glass by chopped PET fibers gives almost identical physicomechanical properties of mouldings to compounds containing gl[...]
19
75%
Engineering Transactions
EN In this paper, delamination of Mode II in a stratified glass fiber-epoxy resin under static loading is investigated. From the results obtained by the finite element method, using the criteria of Irwin-Kies and other theories of elasticity, the strain energy release rate is evaluated. The obtained nu[...]
20
75%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 4 202-206
PL Kładka jest wykorzystywana do pobierania próbek oczyszczonej wody w oczyszczalni ścieków. Dźwigary kratowe typu N mają rozpiętość 20 m i wysokość konstrukcyjną 1,34 m. Szerokość użytkowa kładki wynosi 1,00 m. Zastosowano pomost dolny. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne oraz wyniki analiz numerycznych[...]
EN The truss girders type „N" have span 20 m, height 1,34 m and usable width 1,0 m. The Iow deck was applied. The footbridge is used for sampling of purificated water in a sewage treatment plant. The structural conception results of numerical analysis and testing the footbridge under static and dynamic[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last