Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzły ślizgowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 299-304
PL W pracy przedstawiono wyniki tribologicznych badań modyfikowanych warstw powierzchniowych czopóow węzłów ślizgowych wytworzonych w procesach obróbki jarzeniowej. W procesach tych wykonano czopy z powłokami z TiB[2]. Badania stanowiskowe par ciernych zrealizowano w węźle ciernym czop z modyfikowaną w[...]
EN The results of tribological study on modified surface layers of sliding node pins produced in glow discharge machining processes are presented in the report. Glow discharge machining method was used to make the pins with TiB[2] coatings. Stand testing of friction pairs has been performed in sliding [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 861--865
PL W artykule omówiono wpływ wybranych czynników charakteryzujących elementy węzłów ślizgowych oraz wybranych warunków eksploatacji na odporność na zużycie smarowanych węzłów tarcia. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych przy zróżnicowanej chropowatości powierzchni stalowej tarczy, w[...]
EN The effect of selected factors characterizing the elements of sliding pairs and the influence of selected exploitational conditions on wear resistance are described in the article. The results of tribological tests realized at different surface roughness of steel discs, Ra in the range of 0,05 – 0,2[...]
3
63%
Journal of KONES
PL Materiały kompozytowe na osnowie polimerowej stosowane są do regeneracji węzłów ślizgowych od wielu lat. Znane są ogólnie ich właściwości oraz zakres stosowania. Brak jest jednak ścisłych danych porównawczych dotyczących zachowania cech użytkowych materiałów poddanych działaniu czynników środowiskow[...]
EN The polymer-matrix composites have been applied to regeneration of sliding contacts elements since many years. Their proprieties as well as range of using are known generally. The lack is however the exact comparative data concerned of behaviours of utility attribute of exposed on environmental effe[...]
4
63%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 4 297-305
PL Właściwości tribologiczne węzłów ciernych zależą od ich konstrukcji, zastosowanych materiałów i przeprowadzonej obróbki powierzchniowej ich elementów. Celem badań było wyznaczenie wpływu modyfikacji borem warstwy powierzchniowej elementów, zastosowanych w parach kinematycznych pracujących warunkach [...]
EN On the basis of the tests and the analysis of the obtained results, it was concluded that the boron-modified surface layers can be applicable in the slide pairs operating under mixed friction conditions, and their tribological properties are the effect of interaction between the surface layers of th[...]
5
63%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 253-268
PL Wymagania stawiane współczesnym olejom silnikowym można określić następująco: zmniejszenie zużycia oleju i paliwa, obniżenie emisji szkodliwych składników olejów w spalinach, eliminacja niekorzystnego wpływu na katalizatory i czujniki w układzie wydechowym, poprawa jakości dodatków, eliminacja chlor[...]
EN Scientific researches aiming to reduce fuel consumption or to achieve maximum usage of energy generated during combustion of the fuel focus on two main areas: modification of engines designs by application new concept and low- friction materials, application of oils featuring lower internal friction[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last