Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wózek inwalidzki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 143-148
PL W artykule przedstawiono ogólną koncepcję sterowania urządzeń elektromechanicznych głosem na przykładzie sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Zaprezentowano strukturę blokową układu sterowania oraz omówiono podstawowe zadania poszczególnych modułów. W artykule zamieszczono wyłoniony w trakci[...]
EN The paper presents general idea of electromechanical device voice control. An electric wheelchair drive control system is shown as an example. Bloc structure of the control system is described and taska of every module are considered. Also, command set for voice control system, obtained through simu[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 57-62
EN Development of drive systems with BLDC motors created the necessity of working out appropriate control systems. During last few years, when PM motors started to attain large powers, the cascade control system started to be commonly applied. This is a standard system, previously used in classical com[...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 209-215
EN Modern electric servodrives are equipped with standard or brushless dc motors and PWM transistor converters. The designers must utilise motors electric braking if high demands on motors’ dynamics are to be met. It often happens that during coasting, real speed does not keep up with quickly decreasin[...]
4
80%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2017 z. 12 15--20
PL Celem pracy była ocena komfortu jazdy użytkownika uniwersalnego wózka inwalidzkiego. Dokonano oceny ryzyka związanego z krótkotrwałym działaniem drgań mechanicznych na osobę znajdującą się na wózku w zależności od rodzaju nawierzchni, po której się poruszała (badanie przeprowadzono na 13 różnych naw[...]
EN This study examined the effect of changes the centre of gravity and road surface types on using of a wheelchair. Users comfort, while using wheelchair, was specified during vibration measurement tests. The vibration was measured in each of three axes. For the purpose of this thesis the universal fol[...]
5
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 267-272
EN This article describes main problems of geared drives in low rating vehicles. It also shows advantages and posibilities of using PM BLDC motors as gearless drives in vehicles. The considered project of a brushless motor with permanent magnets is an example of such a solution in electrical drives. In[...]
6
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN Generally, wheelchair users cannot move easily within buildings since living areas in architectural structures are not suitable for them to maintain or to improve their physical capabilities. Because living area restrictions affect the physical performance of the users outside during the day, the re[...]
7
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 133-137
PL W pracy przedstawiono prototyp bazujący na nowej idei, polegającej na wykorzystaniu czujników MEMS do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim, w szczególności przez osoby o znacznym stopniu upośledzenia, tj. pozbawione możliwości kontroli pojazdu za pomocą nóg oraz rąk. Artykuł opisuje również n[...]
EN This paper presents a prototype based on a new idea, involving the use of MEMS sensors for controlling electric wheelchair, in particular by people with a severe disability, it means deprived of the opportunity to inspect the vehicle with legs and hands. The article describes the main technical aspe[...]
8
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Wózków inwalidzkich łączących cechy użytkowe z funkcją pokonywania przeszkód i poruszania się po schodach jest na świecie tylko kilka ofert rynkowych a ich cena zbliżona jest do ceny luksusowego samochodu osobowego. Prac naukowych dotyczących zagadnień dynamiki wózków inwalidzkich jest bardzo mało. [...]
EN On the market there are only few offers of wheelchairs combining their motor function with the function of surmounting physical obstructions and ascending or descending stairs. Their prices are comparable to those of luxury cars. There are also few research papers concerning the dynamics of wheelcha[...]
9
61%
Budownictwo i Prawo
2011 R. 14, nr 3 V--VIII
10
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 178-180
PL W artykule przedstawiono architekturę systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Proces wnioskowania zrelizowano w oparciu o 2 kanałowy potokowy blok wnioskowania. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN This paper describes an architecture of a fuzzy logic control system for guiding a wheelchair. The inference process was realized in 2 channel pipeline inference block. For acceleration of the time processing a technique of addressing fuzzy rules was used.
11
61%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 135-135
PL Przedstawiono konstrukcję wózka inwalidzkiego o alternatywnym sposobie napędzania. Innowacyjność konstrukcji polega na zastosowaniu dwóch dźwigni napędzających w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna nie była zmuszona do bezpośredniego napędzania kół wózka.
EN The paper presents a design of a wheelchair with an alternative method of propulsion. The innovative method is based on adding two propelling levers that are arm driven. This solution eliminates the necessity of direct hand-push rim contact while propelling the wheelchair.
12
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 67--78
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych podążania za zadanym torem jazdy przez wózki inwalidzkie. Obiektami badań były modele wózka elektrycznego oraz wózka napędzanego ręcznie. Celem tych symulacji była analiza wpływu różnych modeli napędu na zdolność podążania za zadanym torem jazdy.
EN The article presents results of simulation studies regarding the issue of following a predetermined ride path by wheelchairs. Both electric and manual lever-driven wheelchairs were analyzed. The aim of here presented simulations was to assess the influence of various drive models on the wheelchairs'[...]
13
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 117--122
PL Propozycja platformy treningowej jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Niestety dostęp do sprzętu treningowego dla osób niesprawnych fizycznie jest w znacznej mierze wciąż ograniczony. Konstrukcja i prostota wykonania ma zapewnić bezpieczny trening każdej osobie jeżdżącej[...]
EN Proposed training platform is an attempt to meet the expectations of people with disabilities. Unfortunately, access to them is largely still limited. Platform simplicity of its design and execution to ensure a safe workout every person driving around in a wheelchair, which would have a device at ho[...]
14
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 93--98
PL Niniejszy opis przedstawia własną koncepcję wózka inwalidzkiego dla psa po amputacji kończyny przedniej. Zasadniczym celem było zaprojektowanie konstrukcji, która swoją funkcjonalnością wyróżniałaby się spośród innych, dostępnych na rynku rozwiązań. Zostało to uzyskane m.in. przez zastosowanie eleme[...]
EN The article presents the project of a wheelchair for the dog after front-limb amputation. The main goal was to create a new solution that would distinguish oneself among others constructions that are available on market. It was possible thanks to the use of shock-absorbers that allow easier animal’s[...]
15
61%
Budownictwo i Prawo
2012 R. 15, nr 1 17--20
16
61%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 11--14
PL W obecnych czasach coraz częściej zauważanym problemem jest zapewnienie mobilności osobom z niedowładem zarówno kończyn dolnych jak i górnych. Niedowład kończyn, powoduje, że najczęstszym a czasami jedynym środkiem dla zapewnienia lokomocji staje się wózek inwalidzki. W większości są to wózki napędz[...]
EN This article presents the possibilities of usage of bio-signals in order to steer a wheelchair. Within the article there is a discussion regarding the construction and the steering mechanisms. Some pros and cons of presented solution are also concluded.
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 66--69
PL W pracy przedstawiono implementację modelu interfejsu użytkownika przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. W tym celu, dedykowana architektura sterownika systemu rozmytego została zaimplementowana w systemie Raspberry Pi. Głównym zadaniem sterownika systemu rozmytego jest gener[...]
EN This paper describes an implementation of a user interface model for guiding a wheelchair. For this purpose, a dedicated architecture of fuzzy logic controller was elaborated in Raspberry Pi system. The task of fuzzy logic controller is a generation of output signals (left/ right – l/r, front/back –[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 21-26
PL W pracy opisano projekt modernizacji wózka inwalidzkiego dla osoby dotkniętej dystrofią mięśni. Wprowadzone zmiany maja na celu umożliwienie przemieszczania się chorego na wózku oraz - w pewnym zakresie - rehabilitację mięśni nóg. Jednym z głównych założeń był niski koszt elementów składowych.
EN The project of modernization of wheel-chair for person Touched with muscles dystrophia is described in this paper. The introduced changes allow user to move across the room. Limited rehabilitation of legs muscles is also possible. The low cost of components was one of the main goals of this construc[...]
19
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Artykuł przedstawia przykład zastosowania silnika BLDC z magnesami trwałymi jako napędu wózka inwalidzkiego. Opisywany przykład dotyczy napędu bezprzekładniowego. Na podstawie przedstawionego projektu autor opisuje zalety silnika PM BLDC i rekomenduje go jako napęd elektryczny. Artykuł dotyczy probl[...]
EN The described project concerns the gearless electrical drive. On the base of the project the author describes advantages of the PM BLDC motor and recommends it as the electrical drive. The article concerns problems of projecting, electromagnetic topics and mechanical solutions. The article contains [...]
20
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 3 165--176
EN Purpose: Among the different resistances occurring during wheelchair locomotion and that limit the user autonomy, bearing resistance is generally neglected, based on a few studies carried out in static conditions and by manufacturer’s assertion. Therefore, no special attention is generally paid to t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last